Jobbsafari
Byåsen bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune

Helsefagarbeider

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest5.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det i to av bofellesskapene ledig tre faste 70 prosent stillinger for helsefagarbeider på natt.

Vi søker etter deg som har lang erfaring med utviklingshemming, autismespekter forstyrrelser og miljøarbeid. Det er ønskelig med kunnskap om rus og psykiatri. 

Stillingen vil innebære mye alenearbeid og vil derfor kreve en robusthet og en evne til å stole på egne avgjørelser. Det jobbes aktivt med helse-, miljø og sikkerhet. 

Byåsen bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming og psykiske lidelser. 

Stillingene innebærer turnusarbeid med arbeid på natt, og med arbeidshelg hver tredje helg. Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at ansatte har stor innflytelse på egen turnus.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.


Arbeidsoppgaver

 • Bistå tjenestemottakere gjennom natten 
 • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Dokumentasjon av tjenestene som gis, samt observasjoner, beslutninger, og beskjeder
 • Som vaktansvarlig, ha ansvar for vaktbok og delegering av oppgaver
 • Tjenesten er turnusbasert og innebærer arbeid på natt, i helger og på helligdager

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra tjenesteområdet, og aller helst kompetanse eller relevant erfaring fra det å bistå personer med utviklingshemning

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Stå-på-vilje og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, men samarbeider også godt sammen med andre
 • Evne til etisk refleksjon
 • Positiv og løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Du har gode etiske holdninger
 • Engasjement og interesse for tjenesteområdet
 • Evnen til å stå i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning
 • En spennende arbeidsdag
 • Et kreativt arbeidsmiljø
 • Internopplæring i sentrale tema blant annet legemiddelhåndtering og helse- og omsorgstjenesteloven kap 9
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Rita Holtborg, Avdelingsleder, 46931394


Maria Sæther, Avdelingsleder, 48077504


Arbeidssted

Holtermanns v. 70


7031 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4771687872


Stillingsprosent: 70%


Fast


Startdato: 01.04.2024


Søknadsfrist: 05.03.2024Byåsen bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune

BedriftByåsen bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger