Jobbsafari
Haugåstunet sykehjem (5), Stavanger kommune

Helsefagarbeider

18 dager siden
OmrådeStavanger
Søk senest15.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Hei! Og velkommen til vårt spennende fagmiljø! 

Nå du begynner å jobbe hos oss kan du forvente å få mange spennende helsefaglige oppgaver. Våre pasienter er i ulik alder og har ulike diagnoser og behov. Du vil dermed få brukt din kompetanse bredt og vil få store muligheter til faglig vekst. Gode pasientforløp er svært viktig for vår driftsform og vi jobber derfor tverrfaglig med fysio/ergo, pasientkoordinator, lege og annet helsepersonell for å få dette til så godt som mulig. 

Vi er opptatt av at den helsefaglige kompetansen skal brukes på riktig sted og jobber nå spesielt opp mot det. Vi er også opptatt av å ha et godt og tett samarbeid mellom avdelingene til det beste for våre pasienter. Vi planlegger derfor for en organisering der helsefagarbeiderne får spisset sitt ansvarsområde i avdelingene,

Vi er Stavanger kommunes eneste rene korttidsykehjem med 70 enerom fordelt på 3 avdelinger. Vi har senger til korttid demens, etterbehandling og ordinær korttid. Hos oss er ingen dager like :-) 


Arbeidsoppgaver

Som helsefagarbeider vil du møte pasienter med ulike behov som eksempelvis opptrening og utredning. Du vil jobbe tverrfaglig med instanser som blant annet SUS, fysio/ ergo og Helse og velferdskontor.  Som helsefagarbeider har du ansvar for å observere og dokumentere pasientenes tilstand og i samarbeid med annet fagpersonell iverksette og følge opp nødvendige tiltak. En vanlig arbeidsdag vil bestå i inn/utskrivning, tavlemøter, diverse kartlegginger, opptrening, nettverksmøter og oppfølging av den enkelte pasient og pårørende. 

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeidsklima og at kompetansen blir brukt på rett plass til det beste for våre pasienter. Vi trenger derfor at du som helsefagarbeider bistår med dette gjennom klok fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver etter pasientenes behov. Da tenker vi at vi får god kvalitet på våre tjenester og gode arbeidsdager for oss som jobber her.

Vi tar i mot både elever og lærlinger i helsefaget. Den inspirerende oppgaven med veiledning og oppfølging av disse ligger til våre helsefagarbeidere.

Kvalifikasjoner

Du må selvsagt være autorisert helsefagarbeider i Norge og ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Helsefagarbeidere med relevant videreutdanning er velkomne til å søke. 

Språklig må du ligge på B2 nivå, både skriftlig og muntlig så fremt du ikke har et skandinavisk språk som morsmål.

Vi legger vekt på gode fagkunnskaper og god observasjonskompetanse. Har du kjennskap til journalsystemet cosdoc er det en fordelt likeså hvis du har bestått medikamenthåndteringskurs godkjent i Stavanger kommune. 

Personlige egenskaper

Vi er på jakt etter deg som har interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø og ser viktigheten av å holde deg faglig oppdatert. Med god støtte og hjelp fra kollegaer så tåler du også fint at noen perioder kan bli hektiske. Du bidrar da inn i felleskapet for å finner de gode løsningene til det beste for våre pasienter.

Ring oss gjerne hvis det er noe du lurer på!
NB Vi tar aktuelle kandidater fortløpende inn til intervju.

Vi tilbyr

  • En ledelse som er tett på og jobber for det beste arbeidsmiljøet
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Stillingsstørrelse 100% i todelt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg
  • Faglig og personlig utvikling
  • Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer
  • Gratis parkering og gode bussforbindelser
  • Stillingskode 771900 Helsefagarbeider med videreutdanning, årslønn 459 300 til 534 500,- etter ansiennitet
  • Stillingskode 707600 Helsefagarbeider, årslønn 437 300 til 513 100,- etter ansiennitet

Kontaktinformasjon

Irene Høiland, Avdelingssykepleier avd.1, 51912274


Kristine Tidemann, Avdelingssykepleier avd.3, 51914008


Carolina Eriksson Marthinsen, Avdelingssykepleier avd.2, 51914014


Line Eliassen Ekker, Virksomhetsleder, 51914001


Arbeidssted

Haugåsstubben 1


4016 Stavanger


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4831372214


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 15.08.2024Haugåstunet sykehjem (5), Stavanger kommune

BedriftHaugåstunet sykehjem (5), Stavanger kommune
Om bedriften

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Vi jobber for heltidskultur med mål  om å ansette i hele stillinger.

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpne og nyskapende

Offentlig søkerliste: 
Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Politiattest:
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger