Jobbsafari
Døgnpost Folgefonn DPS, Helse Fonna HF

Helsefagarbeidar/hjelpepleiar

1 måneder siden
OmrådeValen
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du helsefagarbeidar eller hjelpepleiar og har lyst å bli ein del av eit engasjert tverrfagleg team?

Ved Folgefonn distriktspsykiatriske senter får du varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter for fagleg vekst. Vi jobber tett saman for å gi best mogleg omsorg og behandling til pasientane våre.

Vårt senter er ein integrert del av klinikken for psykisk helsevern ved Helse Fonna HF. Vi har ansvaret for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestene for Kvinnherad og Ullensvang, med eit samla befolkningsgrunnlag på rundt 20.000 vaksne innbyggjarar. Vi tilbyr eit breitt spekter av tenester innanfor psykisk helsevern. For tida har vi 12 døgnplassar som er fordelt mellom våre psykose- og allmennpsykiatriske team på Valen.

Vi ser fram til å motta søknaden din!


Arbeidsoppgåver

 • Miljøterapeutiske oppgåver
 • Oppfølging av pasienten individuellt
 • Kontakt med pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentasjon og oppfølging av behandlingsplaner

Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjent helsefagarbeidar eller hjelpepleiar 

Personlege eigenskapar

Hos oss er det viktig at du:

 • har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • trivst i eit aktivt og travelt miljø
 • er fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Turnus arbeid med arbeidshelg kvar 5. helg - arbeidshelg består av 12 timarsvakter

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Tove Ødegard, Funksjonsleiar, +47 53466481


Arbeidsstad

Sjukehusvegen 26


5451 Valen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Fonna HFReferansenr.: 4815211328


Stillingsprosent: 50%


Fast


Startdato: 12.08.2024


Søknadsfrist: 02.06.2024Døgnpost Folgefonn DPS, Helse Fonna HF

BedriftDøgnpost Folgefonn DPS, Helse Fonna HF
Om bedriften

I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar og har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og elleve ambulansestasjonar.


For å bli betre kjend med oss, kan du sjå

www.helse-fonna.no

. Følg oss også gjerne på

Facebook

.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger