Jobbsafari
Heimdal bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune

Helgestillinger

29 dager siden
OmrådeTiller
Søk senest11.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Hei! Er du vår nye kollega, og har lyst til å være en del av vår spennende og utfordrende arbeidshverdag i et av våre 14 bofellesskap i Heimdal bo- og aktivitetstilbud?

Vi har ledig åtte faste helgestillinger med enten hver andre eller hver tredje helg, med snarlig tiltredelse. Det vil si at de må påregnes noe arbeid også om sommeren, og på enkelte helge- og høytidsdager. Stillingsstørrelsene vil variere mellom ca 15 - 30 prosent. 

Brenner du for arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger fra somatikk, utfordringer knyttet til kognitiv svikt eller psykiatri, og du har pågangsmot og krutt i støvlene, er du rett person for oss! Vi søker primært etter helgevakter med helsefaglig bakgrunn eller studenter som er under utdanning.

I tett samarbeid med våre vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter, vil du få en variert hverdag fylt med store og små utfordringer. Brukergruppen hos oss er svært variert der ulike behov og sammensatte diagnoser gir rom for faglig utvikling. Vi er opptatt av å opprettholde et levende fagmiljø, og vårt felles mål er å ivareta den enkelte tjenestemottakers identitet, egenverd og livskvalitet i alle deler av livets faser.

I bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim er målet at vi skal ha ansatte som er stolte av den jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har.

Alle ansatte skal være åpne, modig og kompetent - vi håper du vil være med på laget.


Arbeidsoppgaver

 • Bistå tjenestemottakere i dagliglivets gjøremål
 • Målrettet oppfølging av tjenestemottakere
 • Dokumentasjon av tjenestene som gis, samt observasjoner, beslutninger, og beskjeder
 • Pårørendesamarbeid
 • Være pådriver for godt arbeidsmiljø
 • Holde seg faglig oppdatert gjennom deltagelse på e-læringskurs, virksomhetens interne kurs og annen undervisning som tilbys

Kvalifikasjoner

 • Formell helsefagkompetanse, eller i gang med utdanning som gir formell helsefagkompetanse.
 • Studenter innen helse, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning oppfordres til å søke. 
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra tjenesteområdet, og aller helst kompetanse eller relevant erfaring fra det å bistå personer med utviklingshemning, ervervet hjerneskade, døvblindhet, autismespekterdiagnose, psykiske lidelser, utfordrende adferd, og/eller epilepsi
 • Kommuniserer godt på norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Stå-på-vilje og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, men samarbeider også godt sammen med andre
 • Evne til etisk refleksjon
 • Positiv og løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig
 • Personlig egnethet
 • Engasjement og interesse for tjenesteområdet
 • Evnen til å stå i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Åpen, lojal og pålitelig

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • En spennende arbeidsdag
 • Et kreativt arbeidsmiljø
 • Bruk av det nye journalsystemet Helseplattformen
 • Opplæring i avdeling, men også e-læring
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Wenche Langlo, Enhetsleder, 91114806


Arbeidssted

Østre Rosten 51a


7075 Tiller


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4828502543


Stillingsprosent: 20%


Fast


Søknadsfrist: 11.08.2024Heimdal bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune

BedriftHeimdal bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger