Jobbsafari
Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune

Helgestillinger 3x14 % fast ved Ringåsen avlastning

1 måneder siden
OmrådeKristiansand S
Søk senest7.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ringåsen tilbyr avlastning til barn- og unge med psykisk utviklingshemning, kommunikasjonsvansker, autisme og adferdsutfordringer. Ringåsen har for tiden 14 barn- og unge som får tjeneste, de bor til daglig hjemme hos familiene sine. God omsorg, meningsfulle aktiviteter og utvikling hos den enkelte står i fokus. Vi samarbeider godt med foreldre og andre samarbeidspartnere, er opptatt av etisk refleksjon og faglig utvikling. Vi har engasjerte medarbeidere som ser den enkelte og støtter sine kollegaer. Vi har et godt arbeidsmiljø og er opptatt av at både de ansatte og barna skal trives.

Vi søker etter deg som gjerne vil jobbe med barn og unge. Du som liker utfordringer og som liker å ta initativ. Du har evnen til å samarbeide og å finne de gode løsningene.

Vi søker etter medarbeidere som skal bidra til å gjøre Ringåsen til et godt sted å være, samt et spennende sted å arbeide. Du får være med å påvirke og bruke av din kompetanse.

Vi søker 3x14 % helgestilling på Ringåsen avlasting. Turnusarbeid dag/kveld hver 3. helg. Tiltredelse etter avtale. Studenter innen helse, sosial eller pedagogiske fag oppfordres til å søke.

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden. Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato framlegges.

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.


Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid, praktisk bistand, pleie og veiledning av bruker.
 • Oppfølging av tiltak og planer knyttet til bruker.
 • Sørge for ro og trygghet for bruker.
 • Praktiske oppgaver i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Stillingene kan søkes av ufaglærte. Studenter innen helse, sosial eller pedagogiske fag oppfordres til å søke.
 • Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid.
 • Kjennskap til bruk av data.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper blir vektlagt.
 • Interesse for fagfeltet.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og kjennskap til målgruppen vil bli vektlagt.
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.
 • Arbeide selvstendig, vise forståelse og respekt.
 • Være beslutningsdyktig, ansvarsfull og punktlig.
 • På grunn av arbeidets art er det viktig at du evner å kunne stå i situasjoner som både enkeltvis og over tid kan være fysisk og/eller psykisk krevende.
 • Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Godt humør og stå på vilje.

Vi tilbyr

 • 3 faste stillinger 14 % med arbeid hver 3. helg
 • En utfordrende og lærerik jobb.
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver.
 • Opplæring vil bli gitt.
 • Lønn etter tariff. Studenter innen visse fagfelt gis studentlønn.

Kontaktinformasjon

Hilde Tronstad, Avdelingsleder, 97714253


Arbeidssted

Bispegra 44


4632 Kristiansand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kristiansand kommuneReferansenr.: 4797638716


Stillingsprosent: 14%


Fast


Søknadsfrist: 07.05.2024Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune

BedriftHabilitering Barn og unge, Kristiansand kommune
Om bedriften

Bli med å styrke laget!

Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Vår kommune har fokus på et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det der det er mulig. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Søk etter flere lignende stillinger