Jobbsafari

Helgestilling våkende natt

2 måneder siden
OmrådeValestrandsfossen
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om Stillinga 

Vi søkjer etter deg som liker å arbeide tett på mennesker og som vil vere med å bidra til aktive, opplevingsrike og meiningsfulle dagar for våre tenestemottakarar. Det er også viktig at du er ein som kan gi trygg og god hjelp i faste kvardagsrutinar.

Bu- og avlastingstenesta gjer tenester til personar i alle aldre med ulike funksjonsnedsettingar, utviklingshemming, autismespekter diagnosar og samansette utfordringar. Eininga består av 5 bufelleskap, 5 bustadar, avlastingstilbod og dagtilbod. Vår målsetting er å bidra til gode dagar ut i frå den einskilde sine eigne føresetnader, ynskjer og behov. 

Det er no ledig helgestilling med arbeid kvar 4 helg. Stillinga si storleik er 21,65%,  der du har ansvar for ein brukar med stor grad av sjølvstendig arbeid. 


Arbeidsoppgåver

Bidra til å skape trygghet og trivsel i brukar sin heim

Dagleg omsorg og miljøarbeid i tenesta til brukar 

Delta i legemiddelhandtering ved behov.

Journalføring og dokumentasjon.

Praktiske gjeremål i bustaden og andre delegerte oppgåver frå leiar.


Kvalifikasjonskrav

Fortrinsvis helsefagarbeidar - andre med erfaring innen feltet kan og bli vurdert 

Interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming.

Det vil bli vektalgt erfaring får arbeid med mennesker 

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Det er påkrevd med gyldig politiattest ved tiltreding.

Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norks skriftleg og munnleg gjennom bestått B2 test i norsk.

Førarkort kl.B. er eit krav 


Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø i eit kompetent fagmiljø

Kurs i medikamenthåndterin og tvang og makt 

Du vil få intern opplæring på arbeidsstaden.

Løn etter gjeldande tariffavtale, avhengig av godkjent utdanning og ansiennitet.

Gode pensjonsvilkår gjennom KLP 


Osterøy Kommune Sentraladministrasjon

BedriftOsterøy Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger