Jobbsafari
Kattem helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Helgestilling natt

1 måneder siden
OmrådeHeimdal
Søk senest1.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Kattem omsorgsbolig har vi fra 1. september 2024 ledig en fast 27 prosent helgestilling på natt.

Kattem omsorgsbolig er en del av Kattem helse- og velferdssenter som består av et sykehjem og en omsorgsbolig. Omsorgsboligen er ny og moderne, og består av 19 omsorgsleiligheter, der det ytes bistand til hjemmeboende. I tillegg har vi et bofellesskap bestående av åtte leiligheter for yngre fysisk funksjonshemmede som mottar heldøgns omsorgstjenester. 

Som kollega vil du få et godt arbeidsmiljø, og muligheten til å  jobbe med dyktige vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeut og helsefagarbeidere med god kompetanse og erfaring.

Vi vil vi ha deg som er engasjert, motivert og  ansvarsfull med på laget og som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap.
Våre verdier baserer seg på et godt arbeidsmiljø og trygghet og tjenestekvalitet for våre beboere. Om du i tillegg setter pris på nye utfordringer og varierende arbeidsoppgaver kan dette være jobben for deg!

Som nyansatt i boligen vil du få god og grundig opplæring for å kunne yte god kvalitet på tjenesten til hver enkelt beboers behov.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.


Arbeidsoppgaver

 • Jobbe med respiratorbehandling og annen respirasjonsstøtte, enteral og parenteral ernæring og epilepsibehandling
 • Faglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie, omsorg, observasjon og oppfølging av våre beboere
 • Ansvar for å bistå tjenestemottakerne i det daglige og aktivt bidra i forhold til deres hverdagsmestring
 • Jobbe etter helhetlig pasientforløpmetode
 • Ivareta tjenestemottakers medisinske behov i et tverrfaglig team
 • Bistå mennesker med ulike behov til å styre hverdagen sin selv og ta viktige valg
 • Utrykk på trygghetsalarm til beboere i omsorgsbolig

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Vernepleierstudenter, sykepleiestudenter, medisinstudenter.
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Tverrfaglig samarbeid og helhetstenkning
 • Du er god på relasjoner og evner å motivere og dyktiggjøre andre
 • Ønskelig med førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og sosial kompetanse vektlegges
 • God kommunikasjonsevne
 • God samarbeidsevne og godt humør
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig og personlig trygghet, engasjement og serviceholdning
 • Være løsningsorientert
 • Bidra til å skape en trygg og meningsfull tilværelse for beboerne

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Kalenderplan som gir mulighet for påvirkning av egen arbeidsplan
 • Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og et godt faglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med høyskoler og organisasjoner
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet

Kontaktinformasjon

Anette Skavøy Hansen, Avdelingssykepleier , 97515344


Sissel Olufsen, Enhetsleder, 91666510


Arbeidssted

Olava skomakerveg 1


7080 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4827547800


Stillingsprosent: 27%


Fast


Søknadsfrist: 01.07.2024Kattem helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

BedriftKattem helse- og velferdssenter, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger