Jobbsafari

Helgestilling for studenter helse og sosialfag, virksomhet Livsmestring Øst

2 måneder siden
OmrådeGamle Fredrikstad
Søk senest2.8.2024
JobbdetaljerAnnet
Søk på jobb

Om stillingen

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser.
I Etat friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon.

Arbeidssted

Virksomhet Livsmestring Øst gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemmede etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Virksomheten består av avdelinger med bo- og arbeid/aktivitetstiltak på østsiden av Glomma.

Vi lyser ut en 17,25% fast stilling i turnus (35,5 t/u), med arbeid hver 3. helg.

Hovedoppgaver

* Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og etatens visjoner, mål og planer
* Bistand og tilsyn til våre tjenestemottakere
* Observasjoner og dokumentasjon
* Samarbeid med kollegaer, pårørende og andre instanser
* Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet
* Håndtere utfordrende situasjoner i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer

Kvalifikasjonskrav

* Du er under utdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå.
* Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

* Du har endringsoptimisme og høy grad av fleksibilitet
* Du har villighet til å tilegne deg kunnskap om - og arbeide etter relevant lov og avtaleverk for kommunesektoren
* Du har erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming
* Du har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.
* Du har førerkort kl. B, manuelt gir

Vi kan tilby

* Fast stilling i turnus
* Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø
* Å være en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
* Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på Fredrikstad kommunes hjemmesider, kunngjøringer/ledig stilling og søk stilling. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Enterprise personalia, velg
fanen hjem og trykk på ledige stillinger. Om du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med Therese Hauglin Bekkevold på tlf. 69 30 61 96, epost: [email protected]. Spørsmål om stillingen rettes avdelingsleder.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Fredrikstad Kommune

BedriftFredrikstad Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger