Jobbsafari
Vågsmarka bufellesskap

Helgestilling for miljøarbeidar eller assistent 

19 dager siden
OmrådeTysnes
Søk senest11.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen


Er du ein person som ser muligheter og har godt humør? Ønskjer du ein meiningsfull jobb med personar med utviklingshemmingar?  

Vågsmarka bufellesskapa har døgnbemanning. Me yte praktisk bistand, har fokus på å ivareta ADL ferdigheiter og tenestemottakar sine grunnleggande behov, i tillegg til å  legge til rette for sosial deltaking og aktivitet.

I Vågsmarka bufellesskap er har me ulik fagkompetanse og alderssammensetning. Me opptatt av å skape eit inkluderende arbeidsmiljø, der alle er med og bidrar.  Me yt dei beste tenestene når me me trivast på jobb!

No søkjer me etter ein ny kollega som kan bli ein del av vårt positive team kvar tredje helg, i fast helgestilling på 13,6 %.

Studentavlønning og bonusstipend
Er du student eller går du helsefag på vgs, les om vår stipendavtale, studentlønn og bonusstipend


Arbeidsoppgåver

 • Gi bistand i alle dagliglivets gjøremål.
 • Individuell oppfølging tilpassa brukers behov.
 • Samarbeid med fagleiar, pårørende/verge og andre.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Delta i fagmøter og andre kompetanseaukande tiltak.
 • Følgje opp miljøpermer og prosedyrar.
 • Heilskapleg pleie, omsorg og oppfølging av brukarane.

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som helsefagarbeidar, eller anna helsefagleg utdanning
 • Dersom me ikkje lykkast å rekruttera rett kompetanse, kan assistent bli tilsett.
 • Sertifikat kl. B er eit føremon.
 • Medisinhandtering er ikkje eit krav, men bonus om du har det. 
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg.
 • God datakunnskap, kjennskap til journalsystemet CosDoc vil vera ein fordel.
 • Den som vert tilsett må leggja fram politiattest etter lov om helsepersonell § 20a.
 • Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt.

Personlege eigenskapar

 • Profesjonell tilnærming til arbeidet og evne til å anvende kunnskap i praksis.
 • Engasjert, ansvarsfull og arbeidar målretta med bebuarintervensjonar og oppfølging av desse.
 • Tillitsfull,  fleksibel, initiativrik og oppteken av å bidra til godt samarbeid med bebuarar, kollegaer og pårørande.
 • Trivast med utfordringar, og er løysingsfokusert.
 • Ønskjer å bidra til eit positivt og godt arbeidsmiljø.
 • Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver med moglegheit for å påverke og utvikle tenesta.
 • Eit tverrfagleg miljø i bufellesskapet, med engasjerte og kjekke kollegaer.
 • Løn etter regulativ.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom KLP.

Mangfaldserklæring
Tysnes kommune ønskjer å
spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Me oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Me ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering. 

Kontaktinformasjon

Benedicte Lundevold, Avdelingsleiar Vågsmarka bufellesskap, 47 51 26 24, [email protected]


Margrete Klemmetsby, Einingsleiar open omsorg, 95 70 95 13


Arbeidssted

Vågsmarka bufellesskap


5680 Tysnes


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tysnes kommuneReferansenr.: 4702169932


Stillingsprosent: 13,6%


Fast


Søknadsfrist: 11.08.2024Vågsmarka bufellesskap

BedriftVågsmarka bufellesskap
Om bedriften

Draumen om livet på landet, finn du på Tysnes!

Tysnes er ein sentralt øykommune sør for Bergen, og om du spør oss: verdas beste kommune å veksa opp i!

Når me tel med store og små, er me i dag omlag 2900 godlyndte innbyggjarar i Tysnes. Tysnes kommune har ca. 330 tilsette innan helse- og omsorg, skule og barnehage, tekniske tenester og offentleg administrasjon. Me er oppteken av å skapa gode arbeidsplassar og gjere Tysnes til ein god stad å leva og bu i.

Tysnes er ein hjarteforma kommune nord i Sunnhordland. Perfekt for deg som er på jakt etter ein roleg og eventyrleg livsstil. Me har kort veg til kringliggande byar, og me trur du vil bli overraska over kor mykje kystkommunen har å tilby.

Me har flotte badeplassar og skianlegg på fjellet, frodig natur og skiftande landskap. Frå høgfjell til idylliske hamner, med gode moglegheiter for friluftsliv.

Eit rikt lags- og organisasjonsliv gjer eit variert fritidstilbod til både vaksne og unge. Småskalaprodusentar byr på ekte og økologiske smaksopplevingar. Øya byr på eit riktig kulturliv gjennom heile året, med Tysnesfest om sommaren som den største.

Sentralt plassert, men likevel langt nok unna kjaset og maset til bylivet. Det betyr at du kan nyta frisk luft, kulturelle storhendingar og avslappande ro. Med uendelege høve til å utforska fjell og fjord, er Tysnes den perfekte staden å kalla heim.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger