Jobbsafari
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune

Hei du, ja du ja! Er du helsefagarbeider og har lyst på nye utfordringer? 

1 måneder siden
OmrådeLørenskog
Søk senest19.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi har et ledig vikariat og  søker deg som er fremoverlent, engasjert og som vil være med å videreutvikle avdelingen sammen med oss. Avdeling A består av 32 skjermede plasser for personer med demens og alderspsykiatriske utfordringer på Rolvsrudhjemmet. Vi har moderne lokaler, en flott sansehage og flere uteområder.

Vi er opptatt av brukermedvirkning og personsentrert omsorg der de gode øyeblikkene vektlegges. Pasientene hos oss skal oppleve en aktiv hverdag med fokus på mestring. 

Våre satsningsområder er personsentrert omsorg, heltidskultur og trygge velferdsteknologiske løsninger. I forbindelse med heltidskultursatsningen vil du være sterkt delaktig i utarbeidelse av din og avdelingens turnus. Din turnus vil bestå av dagvakter og kveldsvakter med arbeid hver 3 helg, men vil endres til langvakter med arbeid hver 4 helg i løpet av perioden for vikariatet 

Hos oss vil du oppleve et tett samarbeid med ulike yrkesprofesjoner som leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, kulturmedarbeidere m.m. Du vil møte en faglig sterk avdeling og en engasjert og inkluderende fagutviklingssykepleier, som er opptatt av kvalitet og utvikling i felleskap.

Vi har nå følgende ledige stilling:
Helsefagarbeider 100% vikariat med todelt turnus. Med mulighet for fast ansettelse. 


Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for pasientene på avdelingen i tett samarbeid med avdelingens sykepleiere 
 • Tilrettelegge og bidra til at pasientene opplever trygghet og mestring i hverdagen
 • Ivareta primær og sekundær oppgaver 
 • Ivareta og sørge for godt samarbeid med pårørende i avdelingen 
 • Bidra til forsvarlig legemiddelhåndtering jamfør lovverk og rutiner
 • Bidra til kvalitetsutvikling og kompetanseheving i samarbeid med fagutviklingssykepleier og avdelingsleder
 • Bidra til et godt samarbeid på tvers av team og avdelinger
 • Følge avdelingens interne rutiner og instrukser 
 • Samarbeid, kommunikasjon og oppfølging i forhold til pasienter, pårørende, lege, sykehus og andre instanser

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider 
 • Bestått norskprøve skriftlig og muntlig nivå B2
 • Gode IT-kunnskaper
 • Vi stiller krav til bruk av epost som informasjonskanal ved avdelingen
 • Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri er en fordel men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Du har et brennende engasjement for demensomsorg og alderspsykiatriske utfordringer
 • Du er faglig oppdatert og en sentral støttespiller for fagutvikling i avdelingen
 • Du er opptatt av personsentrert omsorg og bidrar til de gode øyeblikkene
 • Du er opptatt av god samhandling med pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Du tar ansvar og er med på å holde oversikten i avdelingen
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er imøtekommende, positiv, løsningsorientert og fleksibel
 • Du er en god rollemodell
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Faglig engasjerte kollegaer
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Gratis garasjeplass
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytte på Sjusjøen og leilighet på Hafjell
 • Vi er en IA bedrift
 • God pensjons- og forsikringsordning     

  Annet
  Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

  I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kjersti Garhovd-Skar, Avdelingsleder , +47 47693529


Arbeidssted

Margarethas vei 11


1473 Lørenskog


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lørenskog kommuneReferansenr.: 4778856851


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.04.2024


Sluttdato: 01.04.2025


Søknadsfrist: 19.03.2024Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune

BedriftHelse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Om bedriften

Lørenskog kommune – Norges beste kommune å jobbe i     
Vi har satt oss som mål at Lørenskog kommune med sine 4 000 ansatte skal være Norges beste kommune å jobbe i - hvor alle skal oppleve å bli anerkjent og sett. Oppgavene våre skal være meningsfylte og motiverende, og vi skal ha mulighet for å utvikle oss. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell.

Urban og tett på marka 
I Lørenskog har alle 48 000 innbyggere kort vei til alt, ikke fordi det er et lite sted, men fordi sentrum er samlet på en smart måte. Byutviklingen er konsentrert rundt kollektivtilbudene og snart vil sentrumsgata Skårersletta stå klar med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. I Lørenskog bor og jobber vi tett på Østmarka, hvor det er gode tur- og treningsmuligheter hele året. Har du lyst på en skitur midt på sommeren, kan du ta den på SNØ - verdens største innendørs skianlegg.  Les mer om hvorfor det er bra å jobbe i Lørenskog.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger