Jobbsafari
Rana kommune Skoleavdelingen Hauknes barneskole

Hauknes barneskole

1 måneder siden
OmrådeMo i Rana
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Hauknes barneskole er det ledig:

• 100 % fast stilling som assistent/barne- og ungdomsarbeider
• Stillingen er ledig omgående

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Planlegging og oppfølging av aktiviteter i SFO-tiden, samt veiledning av barn i de ulike aktivitetene
• Oppfølging av enkeltelever med både sosiale og faglige utfordringer i alle aldersgrupper
• Tilrettelegge for variert og inkluderende lek og fysisk aktivitet i skole og SFO
• Være en trygg og god voksen for alle elever
• Oppfølging og veiledning av elever med spesielle behov – under veiledning og samarbeid med lærer.
• Jobbe med elevgruppe med skolearbeid tilrettelagt av lærer
• Tilsyn med elever i friminutt
• Delta på møter i forhold til elevene

Kvalifikasjonskrav:
• Det er ønskelig med godkjent fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men andre med relevant erfaring kan også søke
• Erfaring fra tilsvarende stilling
• Helse som er forenelig med å jobbe med uteskole og turer i skog og mark.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Er fleksibel og endringsvillig
• Positivt elevsyn, og forståelse for at alle barn er forskjellige og at noen ganger blir ikke dagen helt slik som man har planlagt
• Interesse og glede av friluftsliv i all slags vær
• Kan arbeide selvstendig, og er lydhør for elevenes behov og utfordringer.
• Du er en robust voksen, har høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
• Du er tydelig og har evnen til å skape gode relasjoner til elever, foreldre og andre voksne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstid: dagtid

Lønn og arbeidsbetingelser reguleres av KS tariffavtale.

Attester, vitnemål og vedlegg legges ved søknaden. Se her om beregning av lønnsansiennitet.

Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT.

Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen praktiserer meroffentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Rana kommune Skoleavdelingen Hauknes barneskole

BedriftRana kommune Skoleavdelingen Hauknes barneskole
Om bedriften

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 10 skoler, 7 barneskoler, 1 ungdomsskole og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 2965 elever og ca. 506 ansatte i grunnskolene i Rana. Kommunen er stor i utstrekning, og noen av skolene ligger rundt 30 km fra Mo i Rana sentrum. Alle skolene i Rana ligger i naturskjønne omgivelser nært fjord og fjell med flotte tur områder. Skoleavdelingen drifter også SFO ved alle barne- og kombinert skoler. Grunnskolenes strategiske hovedfokus er "Elevens læring i sentrum".

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger