Jobbsafari
Smøla kommune Smøla barneskole

Har du lyst på en tilleggsjobb?

1 måneder siden
OmrådeSmøla
Søk senest31.12.2024
JobbdetaljerAnnet
Søk på jobb

Om stillingen

Smøla kommune har behov for flere personer som kan ta på seg ekstra jobb gjennom hele året eller deler av året. Det er behov for tilkallingsvikarer innen flere fagområder:

  • skole (barneskole og ungdomsskole)
  • barnehage
  • aktivitet og boveiledning (rådhusveien og Hopen bofellesskap)
  • serviceavdelinga (renhold, vaskeri, kjøkken)
  • omsorgstjenestene (se egen utlysning og eget søknadsskjema)

Det å være tilkallingsvikar passer godt for deg som er under utdanning, har tid til overs eller restarbeidsevne og kanskje ikke kan arbeide i full stilling. Dersom du trives, og arbeidet passer for deg er det også mulig å få til en avtale med lengre varighet. Dersom du ikke er helt sikker på hva som kan passe for deg er det også mulighet for å prøve seg fram.

Aktivitet og boveiledning har også ledige stillinger på helg. Det kan kombineres med skole/utdanning eller en annen deltidsjobb. 

Beskriv i søknaden din hvilke områder du ønsker å jobbe i, og om du ønsker å være tilkallingsvikar eller ha helgestilling, eller gjerne begge deler.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppfart på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til folge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Smøla kommune Smøla barneskole

BedriftSmøla kommune Smøla barneskole
Om bedriften

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.

Lignende stillinger