Jobbsafari
Bardu kommune Rus og psykisk helsetjeneste

Har du lyst på en spennende og meningsfylt sommerjobb?

2 måneder siden
OmrådeBardu
Søk senest16.3.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

I Bardu kommune trenger vi dyktige og motiverte medarbeidere. 

I perioden uke 26-33 har vi behov for ferievikarer i Nordhagen bokollektiv. Vi trenger sykepleier, vernepleier,sosionom, fagarbeidere, helsefag studenter/elever og assistenter.

Det må opplyses i søknaden i hvilket tidsrom det søkes sommerjobb for. Søkere som vil jobbe minimum 4 uker sammenhengende vil bli foretrukket.  

Om stillingene:

 • Ferievikarer som arbeider minst 4 uker sammenhengende i minimum 90 % stilling i turnus, uten fravær, gis en bonus på kr 4154,- (i tillegg til ordinær lønn). For hver uke før eller etter 4 uker sammenhengende vil bonusen være 2077,- kr pr uke , samme vilkår som for 4 uker sammenhengende. Ferievikarer som ikke går turnus omfattes ikke av ordningen.
 • Turnusarbeid med langvakter på 12 timer. Arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier- og vernepleierstudenter som er halvveis i utdanningsforløpet lønnes som helsefagarbeider.
 • Sykepleier- og vernepleierstudenter som er i/skal starte på 3.året i utdanning, lønnes som sykepleier/vernepleier i perioden uke 26-33
 • Søkere må ha førerkort klasse B
 • Søkere må fremlegge nyere politiattest. Fra 01.01.18 gjelder dette søkere på alle stillinger i helse, omsorg og barnevern
 • Må kunne beherske norsk språk (skriftlig og muntlig)

Arbeidsoppgaver:

 • Nordhagen bokollektiv disponerer 4 omsorgsboliger som den enkelte beboer leier av kommunen. Bokollektivet er døgnbemannet, og personalet arbeider for at det skal være et målrettet rehabilteringsopplegg for den enkelte beboer, knyttet til utvikling og etablering eller gjenetablering av evnen til å mestre ulike oppgaver i livet. Arbeidsoppgavene vil være å bistå beboerne med ulike arbeidsoppgaver og aktiviteter i hverdagen. 

Egenskaper:

 • Interesse og engasjement for fagfeltene
 • Et ønske om å jobbe med mennesker med ulik alder og behov
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner og holdninger
 • Fleksibel og pålitelig
 • Personlig egnethet vektlegges og vil være avgjørende for ansettelse

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Godt fagmiljø med høy fagkompetanse
 • Tilgang til treningsrom
 • Fagdag for ferievikarer
 • God opplæring
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler
 • gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelt

Spørsmål om jobb som ferievikar i Rus og psykisk helsetjeneste kan rettes til: 

Avd. leder Rus og psykisk helsetjenste, Karin Hanstad tlf. 92024324, [email protected] 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.   

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: [email protected]

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  


Link til søknadsskjema:

Søk her

Bardu kommune Rus og psykisk helsetjeneste

BedriftBardu kommune Rus og psykisk helsetjeneste
Om bedriften

Dersom man har psykiske vansker og/eller problem med rus, har kommunen ulike tilbud som kan styrke evnen til å mestre livet. Man kan selv ta direkte kontakt med psykisk helsetjeneste/ruskonsulent/RASK, man trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp. Om ønskelig kan legetjenesten hjelpe til med å formidle kontakt. Målet er å gi oppfølging tilpasset den enkelte bruker sitt behov.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger