Jobbsafari
Investeringsavdelingen

Har du kunnskap og interesse for industrisikkerhet - sikkerhetsgraderte anskaffelser?

1 måneder siden
OmrådeKolsås
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker etter deg med stor interesse for industrisikkerhet – sikkerhetsgradert anskaffelser. Saksfeltet vil være i brytningen mellom Forsvaret og sivil forsvarsindustri, nasjonalt og internasjonalt. 

Er du dyktig til å se sammenhengen mellom forsvarssektorens behov og bruken av nasjonale og internasjonale leverandører? Har du forståelse for at sikkerhet, nasjonalt og internasjonalt, er avhengig av dyktige mennesker for å oppnå gode resultater?  Som seniorrådgiver innen industrisikkerhet skal du gi råd innen fagområdet og skal bistå sjef industrisikkerhet innen hele hans ansvarsområde. Vi har ledig inntil to stillinger som seniorrådgiver 

Investeringsavdelingen har ansvar for materiellinvesteringsprosessen.  De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.  


Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av oppdrag knyttet til inngåelse, forvaltning og terminering av sikkerhetsavtaler med norske og utenlandske leverandører 
 • Gi sikkerhetsmessig råd og veiledning til leverandører 
 • Være fagrevisor og revisjonsleder ved kontroll av leverandører 
 • Holde foredrag, gjennomføre kurs og informasjonsformidling internt og eksternt 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen relevant fagretning
 • Annen utdanning eller relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Relevant erfaring innen forebyggende sikkerhet (sikkerhetsloven samt forskrifter) 
 • Kjennskap til offentlig virksomhet 
 • Du må kunne ta eksamen og akkrediteres som revisor (NS-EN ISO 9000 standardene og ISO 19011) 
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til norsk HEMMELIG og NATO SECRET 

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner, samt evne til å se helheten
 • Strukturert og systematisk 
 • Kunne presentere og kommunisere informasjon
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause pr dag
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kode 1364 Seniorrådgiver, lønnsspenn kroner 692 400,- til 870 900,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Kontaktinformasjon

Anders Aarø Dahl, Sjef Industrisikkerhet, +47 990 81 692


Arbeidssted

Rødskiferveien 20


1352 Kolsås


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvarsmateriellReferansenr.: 4773342316


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024Investeringsavdelingen

BedriftInvesteringsavdelingen
Om bedriften

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Lignende stillinger