Jobbsafari
SP Plan og utvikling, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Har du hørt om RR, ITU-R, CEPT, GSO, NGSO, WRC, dBW og harmonisering av frekvenser?

2 måneder siden
OmrådeLillesand
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Nei, kanskje ikke? Men har du teknisk bakgrunn og kanskje erfaring fra eller interesse for satellittkommunikasjon, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Frekvenser er den viktigste ressursen i all aktivitet i verdensrommet og her i Nkom kan vi mye om akkurat det. Vi jobber med satellitter og det internasjonale regelverket som ligger til grunn for at satellittkommunikasjon fungerer, og nå ønsker vi oss flere kolleger med på laget i dette viktige arbeidet.

Norge er en ambisiøs og avansert romnasjon og i løpet av de siste årene har norsk aktivitet i verdensrommet økt. Samfunnet blir stadig mer avhengig av data fra satellitter, blant annet med hensyn til samfunnssikkerhet og trådløs kommunikasjon. Norges geografiske plassering gir oss naturlige forutsetninger for romaktivitet, både for utskytning til polare baner og for nedlesing av satellittdata på Svalbard og i Antarktis. Nkom følger opp norske interesser internasjonalt, og bidrar i arbeidet med felles regler for frekvensbruk innenfor satellittfeltet i Europa. Vi koordinerer norske satellittnettverk med andre land og deltar i flere internasjonale fora.

Spektrumsavdelingen har tre seksjoner og de ledige stillingene er i seksjon for spektrumsplanlegging og utvikling. Vi er en gjeng med engasjerte kolleger med tung juridisk, økonomisk og teknisk fagkunnskap, hvor vi lærer mye av hverandre! Her kan du lese om hvordan du kan forklare familien din hvor tett knyttet livet deres er til radioreglementet (RR).


Arbeidsoppgaver

 • Fremme Norges interesser i internasjonalt frekvensarbeid, med særlig vekt på satellitter. 
 • Planlegge og tildele frekvenser til ulike typer radiosystemer.
 • Jobbe med lov og forskriftsarbeid, herunder implementere europeiske harmoniseringsvedtak i norsk regelverk.
 • Bidra med teknisk kompetanse i utredninger og prosjektarbeid knyttet til frekvensauksjoner.
 • Samarbeide med og koordinere satellittarbeid med nasjonale aktører.
 • Bidra til forenkling og automatisering av arbeidsprosesser. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå innen teknologi- eller realfag.
 • God evne til å kommunisere komplekse problemstillinger på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

  Det er ønskelig med:
 • Relevant erfaring fra arbeid innen elektronisk kommunikasjon, satellitt og/eller frekvenser.  
 • Internasjonal erfaring.
 • Reiselyst, da stillingene innebærer reisevirksomhet i inn- og utland. 

Personlige egenskaper

 • Har arbeidsglede, er initiativrik og omgjengelig.
 • Endringsvillig og god til å dele innsikt og kompetanse.
 • Jobber selvstendig og tar egne beslutninger, men trives også i team.
 • Analytisk, strukturert og med god arbeidskapasitet.

Motivasjon, interesse og egnethet tillegges stor vekt. Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: PÅ og ÅPEN

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr. 560 000 til kr. 800 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr også:

 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden m.m.).
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse.
 • Et kompetent, godt og motivert arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å jobbe noe fra hjemmekontor.
 • En spennende jobb i sørlandsbyen Lillesand, med sjø og fantastisk natur rett utenfor kontordøra! 

Kontaktinformasjon

Frode Målen, Seksjonssjef, 93 45 58 64, [email protected]


Arbeidssted

Nygårsjordet 1


4790 Lillesand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)Referansenr.: 4773983083


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024SP Plan og utvikling, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

BedriftSP Plan og utvikling, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Om bedriften

Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd, telefoni, kringkasting og post.
Vi definerer og påvirker rammebetingelser og lovverk nasjonalt og internasjonalt, og vi representerer Norge i det mangesidige arbeidet blant annet med internett og frekvensforvaltning. Sikkerhet og beredskap i nett er en vesentlig del av ansvaret vårt.

Nkom er lokalisert i Lillesand. Mer informasjon finner du på www.nkom.no.

Vi ønsker kvinner og personer med innvandrerbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom jobber for inkludering. Vi vil gjerne ha søknader også fra kandidater med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi ber deg om å dokumentere all utdanning som er relevant for stillingen. Legg ved vitnemål i Webcruiter når du søker en stilling hos oss.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger