Jobbsafari
Med Rehabilitering Vesterålen, Nordlandssykehuset - sengepost rehabilitering

Fysioterapeut - Vikariat

1 måneder siden
OmrådeStokmarknes
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Er det på tide å prøve noe nytt og spennende?
Døgnrehabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Vesterålen søker vikar for fysioterapeut i 100 % stilling på rehabilitering. Der vil du også vil inneha fagansvar for slagenhet.

Døgnrehabiliteringen har 4-5 sengeplasser for pasienter fra Lofoten, Vesterålen og Salten som har sammensatte utfordringer etter å ha gjennomgått hjerneslag. Rehabilitering og slagenhet består av et tverrfaglige team der du vil jobbe tett med sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, sosionom, logoped og nevrolog.


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere målrettede fysioterapeutiske tiltak
 • Jobbe tverrfaglig med pasienten i fokus
 • Informasjonsutveksling og samarbeid med pasienter, pårørende og instanser på de ulike nivå i helsetjenesten
 • Delta i undervisning av pasienter og pårørende både uformelt og evt. ved undervisning på kurs ved Lærings- og Mestringssenter
 • Veiledning av studenter, hospitanter og  evt. turnuskandidater
 • Som fysioterapeut ved døgnrehabilitering vil en også ha en del av det  tverrfaglige ansvaret i kartlegging, utredning og behandling av akutte pasienter i slagenheten

Kvalifikasjoner

 • Du må være fysioterapeut med norsk autorisasjon og ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i et skandinavisk språk
 • Du bør ha kunnskaper om journalføring, helst fra DIPS Journalsystem - men ingen betingelse
 • Du bør ha erfaring fra rehabilitering av hjerneslagpasienter i kommune- eller spesialisthelsetjeneste - men ingen betingelse
 • Videreutdanning innen fysioterapi eller rehabilitering er en klar fordel, men ingen betingelse

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er positiv, samarbeidsvillig og faglig framoverlent
 • Du bør ha oppdatert kunnskap om hva som driver nevroplastisitet etter hjerneskade, og erfaring med å sette kunnskapsbaserte tiltak ut i praksis
 • Du må være faglig fleksibel og endringsvillig, slik at du tilpasser behandling/trening de enhver tids gjeldende prinsipper for best practice
 • Du må ha gode samarbeidsevner der spesielt evne til å bygge relasjoner med andre faggrupper vil bli vektlagt

Det vil bli lagt vesentlig vekt på søkerens personlige egnethet.

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler

Kontaktinformasjon

Elias Lockert, Enhetsleder, 47513966, [email protected]


Tone Johnsen, Avdelingsleder, 48182927


Arbeidssted

Ivar Bergsmogate


8450 Stokmarknes


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NordlandssykehusetReferansenr.: 4768897507


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Sluttdato: 31.01.2025


Søknadsfrist: 08.03.2024Med Rehabilitering Vesterålen, Nordlandssykehuset - sengepost rehabilitering

BedriftMed Rehabilitering Vesterålen, Nordlandssykehuset - sengepost rehabilitering
Om bedriften

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Nordlandssykehuset ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke stilling hos oss.

Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.
Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger