Jobbsafari
Enhet Lindern, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen

Fysioterapeut i tverrfaglig hjemmetjeneste

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Er du en engasjert person med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg ønsker vi at du søker jobb hos oss. Vi søker en fysioterapeut som er faglig dyktig, fleksibel og har lyst til å bidra til det beste for våre innbyggere, er gode på mestring og rehabilitering og ser potensiale i både brukerne og kollegaer.  
Hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen består av 5 tverrfaglig  team med ca. 20 årsverk som består av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, helse fagarbeider, avanserte kliniske sykepleiere, og har tett samarbeid med ernæringsfysiolog, demenskoordinator, kreftkoordinator, fagutviklingssykepleier samt bydelens Velferdsteknologi team. Hvert team samarbeider tett med egen saksbehandler. Fysioterapeut sammen med ergoterapeut har hovedrolle i rehabiliterings oppfølgingen for brukere.  Kontoret vårt ligger sentrumsnært i Stensbergsgata 25, som er lett tilgjengelig med kollektiv transport.  

Vi følger innbyggere igjennom hele helsereisen. Fra første møte med kommunehelsetjenesten, ved innleggelse i sykehus/helsehus, gjennom avklaring og mestring eller hverdagsrehabilitering, samt når bruker har fått et avklart behov med vedtak på hjemmesykepleie/praktisk bistand. Seksjonen tilbyr også fysioterapi som må følges opp i en hjemmesituasjon.
Alle yrkesgrupper jobber tett og tverrfaglig for å gi en helhetlig oppfølging. Våre brukere er personer som av ulike årsaker er i behov av oppfølging i hjemmet- enten i en kort periode eller over lengre tid. Vårt hovedfokus er å bidra til at brukere får økt funksjon, opprettholde god helse og deltagelse i egen hverdag så lenge de bor hjemme.
«Hva er viktig for deg?», er viktig for oss!   Ingen dag er lik, og som Fysioterapeut hos oss vil du få mulighet til å bruke all din faglige kunnskap i tillegg til at det alltid vil være nye ting som må læres. Vi jobber etter Oslo kommunes standard for tjenester i hjemmet

Enhet Lindern søker 1 Fysioterapeut i 100% vikariat omgående t.o.m. 31.10.2024


Arbeidsoppgaver

Fysioterapi

Rehabliteringoppfølging

Utføre Kartlegging og vurdering hjemmet, på sykehus og helsehus.

Tilrettelegge av hjemmesituasjon

Samarbeide med fysioterapeuter på institutt

Samarbeide med de andre tverrfaglige hjemmetjenesteenhetene i bydelen 

Være pådriver for å sikre tverrfaglig samhandling med brukermedvirkning som utgangspunkt 

Veileder og gi opplæring til kollegaer, pårørende og brukere.

Være en aktiv bidragsyter i HMS-arbeidet

Dokumentasjon i Gerica 

Kvalifikasjoner

Autorisert Fysioterapeut

Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende høyere nivå (C1) 

Erfaring med Gerica

Erfaring fra arbeid med hverdagsmestring og -hverdagsrehabilitering

Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste

Politiattest er påkrevet ved oppstart

Personlige egenskaper

Faglig med stort engasjement for brukergruppen 

Mestringsfokusert 

Søker en fysioterapeut som ser verdien av fysioterapeutens rollen i et tverrfaglig team

Evnen til å jobbe selvstendig og ta selvstendige avgjørelser som å trives å jobbe tverrfaglig

Kunne prioritere arbeidsoppgaver i en travel hverdag 

Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner 
Du er fleksibel og har evnen til å tilpasse deg endringer 
Personlig egnethet vektlegges 

Du er omstillings dyktig og interesse for utviklingsarbeid

Du er interesse for velferdsteknologi

Vi tilbyr

Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag


Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsforhold etter Oslo kommune lønnsregulativ- avhengig av ansiennitet


Et stort fokus på godt og ivaretakende arbeidsmiljø


Flott treningsrom som kan benyttes før eller etter jobb


Faglig utvikling


Hyggelige kollegaer med faglig kompetanse


Dag stilling mandag- fredag


Stillinger er ledige omgående


Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no


Les mer om Oslo forsikring på www.oslo-forsikring.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Jenny Kristina Högberg, Enhetsleder, 940 13 795, [email protected]


Arbeidssted

Stensberggata 25


0170 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4815827830


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 03.06.2024


Sluttdato: 31.10.2024


Søknadsfrist: 30.05.2024Enhet Lindern, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen

BedriftEnhet Lindern, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen
Om bedriften

Med mottoet «Sammen i Bydel St. Hanshaugen», jobber vi for å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle.Bli bedre kjent med oss.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søk etter flere lignende stillinger