Jobbsafari
Harstad kommune Enhet for helse og mestring

Fysioterapeut for barn og unge

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest29.4.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi har fra 01.07.2024 ledig 50% vikariat ut året som fysioterapeut for barn og unge. Stillingen er tilknyttet tilskuddsmidler for utvikling av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ved forlengelse av tilskuddsmidlene vil stillingen kunne forlenges.

Avdeling Hjemmebasert ReHabilitering består av fysioterapi- og ergoterapitjeneste for alle aldersgrupper, fysioterapeutene med driftsavtale, logopedtjeneste for voksne, og hjelpemiddeltjenesten. Fysioterapitjenesten for barn og unge har totalt 4,5 faste årsverk. Fysioterapeutene samarbeider tett med de to ergoterapeutene i barneteamet. Vi ivaretar individuell fysioterapioppfølging av pasienter og følger ofte opp pasientene der de er, det kan være i hjemmet, på skole eller i barnehage. Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge er en del av skolehelsetjenesten og helsestasjonen, og vi samarbeider med helsesykepleierne. Vi har oppfølging av barn på åpen helsestasjon, samt gjennomfører faste gruppekonsultasjoner som en del av helsestasjonsprogrammet. 

Vi er en avdeling med bredt ansvarsområde og bred faglig kompetanse. Vi ønsker å gi gode tjenester til de barna vi møter, og vi vil ha en arbeidsplass hvor våre kollegaer motiveres av jobben og bidrar til at vi utvikler oss i takt med endringene i samfunnet. Vi håper du har lyst til å være en del av vår avdeling og bidra i den viktige jobben vi gjør.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Individuell oppfølging av barn og unge. 
 • Ansvar for behandlingsgruppene og gruppekonsultasjoner på helsestasjonen.
 • Bidra i tjenestens helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Dokumentasjon av pasientbehandling, og saksbehandling av innkomne søknader.
 • Informere/veilede pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen.
 • Veiledning av studenter, elever og kollegaer.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge er en fordel.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Du må ha et ønske om egen faglig utvikling og bidra til faglig utvikling i avdelingen.
 • Du må være selvstendig og ta ansvar for egen arbeidsdag.
 • Fleksibilitetsevne og evne til å se løsninger er viktig i møte med stadig nye utfordringer innen helsesektoren.
 • Du må ha god samarbeidsevne med kollegaer i avdelingen, og bidra til godt samarbeid ut mot andre avdelinger og samarbeidspartnere.
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med barn og unge, og deres pårørende, er viktig.
 • I en travel arbeidshverdag ønsker vi noen med høy arbeidskapasitet som trives i jobben som fysioterapeut for barn og unge.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med stort faglig engasjement.
 • Stor fleksibilitet til å forme egen arbeidshverdag, samt mulighet for å være med å påvirke utviklingen av tjenestene våre.
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:  https://www.husbanken.no/person/startlaan eller  https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Enhet for helse og mestring

BedriftHarstad kommune Enhet for helse og mestring
Om bedriften

Enhet for helse og mestring er en av 5 enhet i helse og omsorg. I enheten inngår følgende tjenester: - Korttids- og rehabiliteringsavdelingen - Hjemmebasert rehabilitering - Legevakt - Legetjenesten - Folkehelse - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Sosialmedisinsk avdeling

Søk etter flere lignende stillinger