Jobbsafari
Rehabiliteringstjenesten, Oslo kommune, Bydel Grorud

Fysioterapeut

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest20.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønsker du å være med på å utvikle fremtidens rehabiliteringstilbud?

Vi søker fysioterapeut i 100 % fast stilling til vårt ambulerende rehabiliteringsteam - ART-teamet.

Bydel Grorud og Bydel Alna er i en spennende samarbeidsprosess med tjenesteutvikling til innbyggerne. Ambulerende rehabiliteringsteam- ART jobber på tvers av bydelene i et samarbeid med eksisterende tjenester. Formålet er å sikre likeverdige og forutsigbare tjenester for innbyggerne, helhetlige rehabiliteringsforløp og sømløse overganger mellom spesialisthelsetjeneste, helsehus og innbyggerens eget hjem. Sammen med innbygger og pårørende iverksettes og koordineres løsninger som fremmer mestring og deltagelse i eget liv best mulig ut fra brukers forutsetninger. Dette innebærer intensiv opptreningsveiledning av innbygger, pårørende og samarbeidspartnere, koordinering av tjenester og utstrakt kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og eksisterende tjenester. Aktuelle oppgaver vil være opptrening/ rehabilitering med bruker der bruker oppholder seg samt praktisk tilrettelegging i hjemmet. ART- teamet bestå av sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeuter og ergoterapeuter. ART- teamet er fortiden lokalisert på Grorudhuset omsorg + på Kalbakken.

ART-teamet i Bydel Grorud er organisert under Rehabiliteringsavdelingen som er i seksjon med hjemmetjenestene i bydelen. Mottak- innsatsteam, hverdagsrehabilitering- HVR, ergoterapeutene og fysioterapeutene er også organisert der. Vi har ukentlige fordelingsmøter der vi samarbeider tett og fordeler oppgaver. Fysio,- og ergoterapeutene har ukentlige tverrfaglige møter med hjemmesykepleien. Leder for rehabiliteringsavdelingen har også ansvar for avtalefysioterapeutene i Bydel Grorud.


Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid med bruker om et forsvarlig og helhetlig rehabiliteringstilbud  
 • Kommunikasjon med bruker og pårørende 
 • Funksjonsvurderinger, tverrfaglige kartlegginger samt iverksetting av tiltak i forhold til brukers dagligliv, bolig, arbeid og nærmiljø
 • Gjennomføre intensiv opptrening av brukers funksjon i brukers hjem og nærmiljø
 • Dokumentere og kontinuerlig evaluere målrettede tiltak innen rehabilitering
 • Samarbeid med bruker i situasjoner rundt overganger fra spesialisthelsetjeneste, helsehus og hjemmet 
 • Koordinator ansvar for brukers tjenester, samt utarbeidelse av individuell plan- IP
 • Utstrakt samarbeid med kolleger i spesialisthelsetjeneste, helsehus, NAV og bydel. Bidra til kompetanseoverføring mellom de ulike instansene   
 • Gi veiledning, opplæring og informasjon til bruker, pårørende, studenter, medarbeidere og samarbeidspartnere 
 • Bidra til videreutvikling av ART-teamet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut ( legg ved HPR nr.)
 • Minst 2 års erfaring som fysioterapeut
 • Erfaring fra somatisk og kognitiv rehabilitering i team fra bydel, kommune og /eller spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring innen et eller flere av følgende felt: psykisk helse, smerte, neurologi, multitraume, fatigue
 • Erfaring og interesse for aktiv og helhetlig tilnærming til pasientene med fokus på egenmestring
 • Erfaring og god kommunikasjon med pasienter med minoritetsbakgrunn
 • Krav om gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, tilsvarende B2
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet
 • Gode relasjonelle ferdigheter, kommunikasjons,-  og samarbeidsevner
 • Engasjement og interesse for klinisk arbeid i brukers hjem
 • Strukturert i forhold til avtaler, arbeidstid og journalføring
 • Faglig engasjert og oppdatert
 • Fleksibel og evne til omstilling
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges i den samlede vurderingen av best kvalifisert søker.
 • Gyldig politiattest må fremvises før oppstart ( ikke eldre enn 3 mnd.)

Vi tilbyr

 • Spennende stilling der du får være delaktig i utformingen av egen arbeidshverdag og utvikling av morgendagens rehabiliteringstjenester
 • Et tverrfaglig team med stort engasjement for rehabilitering
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeid med Rehabiliteringsavdelingen i Bydel Grorud
 • 36 timers uke, dagtid, fleksitid
 • Lønnstrinn. 40 (årslønn 627 300,-) etter Oslo kommunes lønnsregulativ
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 • Bydel Grorud behandler kun elektroniske søknader via Webcruiter

Kontaktinformasjon

Kristin Fahre, avdelingsleder, 98213474


Arbeidssted

Martin Skatvedts vei 1


0950 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4775157097


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 20.03.2024Rehabiliteringstjenesten, Oslo kommune, Bydel Grorud

BedriftRehabiliteringstjenesten, Oslo kommune, Bydel Grorud
Om bedriften

Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.

Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming. Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.

Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorud

Hvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger