Jobbsafari
Rehabilitering og legetjenester – Fysioterapi og friskliv

Fysioterapeut

2 måneder siden
OmrådeSki
Søk senest23.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en engasjert og fleksibel fysioterapeut og søker nye utfordringer?

I Nordre Follo kommune har vi tre vikariater i 100 % stilling som fysioterapeut. To av vikariatene er ut 2024, mens det siste vikariatet varer frem til 15. august 2024. Stillingene er organisert i virksomheten Rehabilitering og legetjenester, avdeling Fysioterapi og friskliv. Avdelingen består av 15,8 stillinger for fysioterapeuter, 2 stillinger for turnusfysioterapeuter, 5 stillinger for frisklivsveiledere og 35 avtalehjemler for avtalefysioterapeuter.

Ansvarsområdet er voksne personer over 18 år. Fysioterapiavdelingen har base i Ski sentrum i Westgården, men det er også fysioterapeuter på Finstadtunet sykehjem, Greverud sykehjem og Høyås bo- og rehabiliteringssenter.

Avdelingen står i en dreining og bidrar aktivt inn i innsatsteam, som handler om å få pasienter hjem fra Ahus. Det gir et økt krav til oppfølging i hjemmet.

Vikariatene er som fysioterapeuter som jobber i hjemmet til brukerne, og har i utgangspunktet arbeidsplass i Westgaarden.

Fysioterapi og friskliv er en avdeling i utvikling. Du må derfor være klar for å være med på endringsprosesser.


Arbeidsoppgaver

 • kartlegge funksjon, planlegge, utføre og evaluere fysioterapifaglige tiltak til hjemmeboende brukere
 • lede gruppetrening
 • samarbeide med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • jobbe med gode overganger, fra institusjon og sykehus til hjemmet – her er samarbeid med innsatsteamet og fleksibilitet viktig
 • prioritere arbeidsoppgaver
 • drive målrettet tverrfaglig samarbeid
 • delta på tverrfaglige møter
 • delta i fag- og kvalitetsutvikling
 • journalføre i Gerica

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • erfaring fra og interesse for arbeid med voksne og eldre brukere
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • kunnskap og erfaring fra kommunehelsetjenesten og rehabilitering
 • erfaring med gruppetrening
 • erfaring med bruk av prioriteringsnøkkel og prioritering av pasienter
 • fordel med kompetanse eller interesse for teknologi innenfor rehabilitering
 • kjennskap til datasystemer og journalføring i Gerica
 • beherske godt norsk muntlig og skriftlig
 • førerkort klasse B
 • ønskelig med kunnskap om samfunnsbasert rehabilitering

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og er en lagspiller. Du har godt humør og evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø, og du er positiv og imøtekommende. Det er også viktig at du har gode kommunikasjonsevner og er en relasjonsbygger.

Du er faglig engasjert og oppdatert, og du kan jobbe selvstendig og strukturert og ta ansvar for egne vurderinger. Du er også initiativrik, endringsvillig, innovativ og løsningsorientert. I tillegg bør du være fleksibel, lærevillig og ha høy arbeidskapasitet.

Vi legger vekt på at du egner deg personlig for jobben.

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer
 • fleksitid
 • en spennende og utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø
 • fremtidsrettet tjeneste i utvikling
 • god pensjonsordning KLP
 • tariffestet lønn

Kontaktinformasjon

Charlotte Juul, avdelingsleder, 40 67 69 70


Arbeidssted

Idrettsveien 10


1400 Ski


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordre Follo kommuneReferansenr.: 4766108073


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 23.02.2024Rehabilitering og legetjenester – Fysioterapi og friskliv

BedriftRehabilitering og legetjenester – Fysioterapi og friskliv
Om bedriften

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 62 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv. Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i både nå og i fremtiden.

I Nordre Follo kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant. Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden, og med toget er det bare 11 minutters reisevei til Oslo fra både Kolbotn og Ski. 

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss, og som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt, og våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

I Nordre Follo ønsker vi mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen i kommunen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilrettelegge arbeidsforholdene hvis du har behov for det.

Nordre Follo kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at du må begrunne det spesielt hvis du ber om unntak fra å stå på offentlig søkerliste. Hvis vi vurderer at det ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil vi kontakte deg.

Søk etter flere lignende stillinger