Jobbsafari

Fyr- og merkeansvarlig

1 måneder siden
OmrådeLongyearbyen
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Unik stilling på Svalbard!

På oppdrag fra Kystverket utfører Norsk Polarinstitutt oppgaver innen fyr- og merketjeneste på Svalbard. Vi her ledig en 100% fast stilling som vil ha fagansvaret for disse oppgavene. Du vil ha arbeidssted Longyearbyen, og må påregne noe reisevirksomhet.


Arbeidsoppgaver

Som fyr- og merkeansvarlig får du fagansvaret for fyr og seilingsmerker på og rundt Svalbard. Stillingens oppgaver spenner fra administrative til praktiske oppgaver. Du vil:

 • utarbeide planer og spesifikasjoner for drift, tilsyn, vedlikehold og kvalitetssikring av navigasjonsinstallasjoner
 • planlegge og gjennomføre årlig vedlikehold av 45 maritime aerofyr, seilingsmerker og båker
 • initiere, planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak
 • ha ansvar for administrative oppgaver og budsjett, inkludert saksbehandling og rapportering
 • være involvert i offentlige anskaffelser, spesielt anbud og inngåelse av rammeavtaler

I høysesong vil stillingen ved behov inngå i seksjonens vaktordning.


Kvalifikasjoner

Stillingen krever minimum fagbrev innen elektro eller mekaniske fag. I tillegg kreves:

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.
 • gode dataferdigheter
 • gyldig sertifikat for personbil, klasse B
 • sikkerhetsklarering hemmelig

Relevant erfaring innen fagområdet, administrativ erfaring og elektrofaglig kompetanse innen svakstrøm vil vektlegges.

Det er en fordel om du har:

 • teknisk fagskole
 • erfaring med solcelle- og batterianlegg
 • kunnskap/erfaring med feilsøking/-retting i navigasjonsanlegg
 • gyldig sertifikat for klasse BE og/eller C1
 • maskinførerbevis M4
 • fritidsskipper D5L og/eller kompetansesertifikat dekksoffiser D6
 • grunnleggende sikkerhetskurs STCW
 • felterfaring fra Svalbard

Det kreves god fysisk form og helse. Bestått helsesjekk i samsvar med instituttets retningslinjer er en forutsetning for gyldig arbeidsavtale. Du må kunne sikkerhetsklareres og bestå en bakgrunnssjekk.

Du vil jobbe med et viktig område som har stor betydning for sikkerheten til sjøs og for SAR-oppdrag på Svalbard. Jobben løses på oppdrag av Kystverket og du må være proaktiv for å sikre høy oppetid på installasjonene. Det vil derfor legges stor vekt på personlige egenskaper. Den vi ser etter er ansvarsbevisst, brukerorientert, jobber godt selvstendig, er ryddig og strukturert.


Vi tilbyr

 • Fast stilling med arbeidssted Longyearbyen.
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et innovativt miljø med gode og kompetente kollegaer.
 • Lønn etter statens regulativ i kode 1084 avdelingsingeniør. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør vurderes.
 • Polartillegg, p.t. kr 3.390,00 per måned.
 • Svalbardskatt, p.t. 15,9 %.
 • Dekket reise til/fra det norske fastlandet ved til-/fratredelse i stillingen (fordelsbeskatning).
 • En fri reise per år til det norske fastlandet.
 • Bolig på Svalbard etter behov og gjeldende regler (fordelsbeskatning).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som inkluderer mange goder som livsvarig alderspensjon, rett til økonomisk støtte om du blir syk eller ufør, økonomisk støtte til familien din hvis noe hender deg i vår tjeneste, forsikring mot yrkesskade/-sykdom, samt gode betingelser på boliglån.

For oss er inkludering og mangfold en styrke, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Alle kvalifiserte søkere er velkomne til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi tilrettelegger også arbeidsplassen om det er behov for det. Det er spesielle helsekrav til denne stillingen, noe som gjør at mulighetene for tilrettelegging av arbeidsplassen er begrenset.


Søknad

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, vedlegg, CV, kopi av sertifikater, vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser registreres i Jobbnorge.

Søknadsfrist er 3. mars 2024.

For å sikre en god rekrutteringsprosess samarbeider vi med Semac (www.semac.no) om elektronisk referansesjekk og bakgrunnssjekk. Det er med å sikre at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkerne. Bakgrunnssjekken består ofte av verifisering av oppgitte opplysninger i søknad, CV, vitnemål, mv.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.


Norsk Polarinstitutt

BedriftNorsk Polarinstitutt
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger