Jobbsafari

Førstekonsulent - internasjonalisering

1 måneder siden
OmrådeBorre
Søk senest21.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet (AUS) er det fra 01.07.2024 ledig 2-årig stilling som førstekonsulent. 

Stillingen er knyttet til Seksjon for internasjonalt utdanningssamarbeid (SIU), og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er på en av våre åtte campuser, og avtales etter nærmere avtale. Noe reising mellom våre campuser må påregnes.

Seksjon for internasjonalt utdanningssamarbeid (SIU) består av 11 årsverk. Seksjonen skal gi råd og støtte til utvikling av universitetet innen internasjonaliseringsfeltet. Herunder legge til rette for at studenter, ansatte og ledere får gode administrative tjenester innenfor seksjonens ansvarsområder:

 • Internasjonale samarbeidsavtaler
 • Inn- og utreisende studentmobilitet
 • Erasmus + ansattmobilitet
 • Støtte til søknader om internasjonale utdanningsprosjekter
 • Støtte til fakultetene og instituttene i deres internasjonaliseringsarbeid
 • Kontaktpunkt for en rekke internasjonale samarbeid

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og utviklings av digitale systemer for søknader og saksbehandling.
 • Mobilisering, koordinering og veiledning av studenter for studie- og praksisutveksling i utlandet for USNs studenter. 
 • Behandling av søknader om utveksling og oppfølging av studentene før, under og etter utenlandsoppholdet. 
 • Markedsføring av USNs engelskspråklige studietilbud for universitetets internasjonale partnere og deres studenter.
 • Søknadsbehandling og oppfølging av søknader om studentutveksling til USN, organisering av mottak og orientering for innreisende studenter i samarbeid med studentassistent, fagmiljøer og administrasjon.
 • Kommunikasjonsarbeid, inkludert utvikling og vedlikehold av informasjon på universitets nettsider, intranett og sosiale medier.
 • Holde presentasjoner for studenter og ansatte ved USN og for partnerinstitusjoner, samt organisere nettmøter og webinarer for å mobilisere og informere om internasjonalisering og utveksling til og fra USN.
 • Internasjonalt nettverksarbeid og generell oppfølging av universitetets internasjonale samarbeidspartnere. Reiser til konferanser og partere i utlandet må påregnes.

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Relevant saksbehandlererfaring. 
 • Internasjonal erfaring i forbindelse med arbeid eller utdanning.
 • Relevant administrativ praksis innenfor enhetens arbeidsområde.
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til USNs digitale systemer og verktøy vil være en fordel.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Faglig sterk, selvstendig, fleksibel, systematisk og initiativrik.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God IT- kompetanse.
 • God systemforståelse.
 • Motivasjon og initiativ. 
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (SKO 1408), NOK 454 500 - 540 500 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Seksjonssjef Anette Staaland, epost/tlf: [email protected]  / 35 57 50 32

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: [email protected]


Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen  ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!


Universitetet I Sørøst-norge

BedriftUniversitetet I Sørøst-norge
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger