Jobbsafari

Førsteamanuensis i bygningsteknologi

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest31.3.2024

Om stillingen

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis innen bygningsteknologi med ønsket startdato for ansettelse fra 01.08.2024. Instituttet videreutvikler sin studieportefølje og har planer om å styrke sitt fagmiljø innen byggteknikk. Vi søker en innovativ, kreativ og ansvarsfull kandidat som evner å bidra til undervisning, forskning og utvikling innen bygningsteknologi. Kandidaten skal lede forskning og utdanning med fokus bygningsteknologi, bygningsfysikk, smart bygningsdesign og digitale tvillinger. Kandidaten vil også samarbeide med instituttets faggrupper for å gjennomføre tverrfaglige aktiviteter.

Les mer om våre forskningsgrupper her: https://www.oslomet.no/om/tkd/be/fou

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 • veilede studentene på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
 • undervise i byggfaglig innføring, livsløpsvurdering av bygningsmiljø, og relaterte emner
 • lede og bidra til forskningsinitiativer med fokus på innovative bygningsteknologier, nullutslippsbygninger og bærekraft
 • aktivt bidra til utviklingen av høykvalitetsutdanning for å reflektere de nyeste trendene og fremskrittene innen bygningsteknologi og bærekraftige praksiser
 • fremme partnerskap med industri og akademiske institusjoner for å fremme anvendelsen av bærekraftige byggepraksiser og teknologier
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav 

 • doktorgrad i et felt relatert til bygningsteknologi, bærekraftig bygningsdesign eller et nært beslektet område
 • dokumentert forskningskompetanse og publikasjoner i ett eller flere av følgende områder:

o   bygningsteknologi

o   bygningsfysikk

o   smart bygningsdesign

o   simuleringsverktøy for bygningsenergi

o   bærekraftige byggemetoder

o   digitale tvillinger i bygningsteknologi

 • erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Det vil bli lagt vekt på

 • evne til å anvende kunnskap fra ulike disipliner og kombinere dem til nye fagfelt
 • evne til å kombinere teoretiske og praktiske spørsmål og være opptatt av nytenkning og innovasjon
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • kjennskap til kunstig intelligensapplikasjoner i konstruksjon og ferdigheter i Building Information Modeling (BIM) er ønskelig
 • tidligere erfaring med undervisning innen bygningsteknologifeltet vil bli vurdert som en fordel

Vi ønsker deg som har

 • evne til å arbeide både selvstendig og som en del av et team
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vil tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, tilsvarende kroner 615 700- 745 000 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess


Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV (inkludert kontaktinformasjon for minst to referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester/vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • inntil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • annen relevant dokumentasjon 

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

·         Instituttleder Yonas Zewdu Ayele, e-post [email protected], telefon +47 40 98 39 85

·         Studieleder Jian Dai, e-post [email protected] telefon + 47 67 23 70 18

Søknadsfrist:      31.03.2024

Ref. no:                24/07178  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram

Oslomet - Storbyuniversitetet

BedriftOslomet - Storbyuniversitetet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger