Jobbsafari
Psykisk helse, Froland kommune

Fritidskontakt

1 måneder siden
OmrådeFroland
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Fleksibel jobb for deg som ønsker å gjøre en forskjell. Ønsker du å kunne bidra til meningsfylte aktiviteter for andre? Har du noe ledig tid hver uke? Da kan jobben som fritidskontakt/støttekontakt være jobben for deg. Froland kommune har jevnlig behov for deg som ønsker å være en fritidskontakt.  

En fritidskontakt hjelper mennesker som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en aktiv og meningsfull fritid. Som fritidskontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser eller har utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus.

Alle søkere må legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden, og de som ansettes må fremvise gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder


Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter som kino, idrettsarrangement, konserter og kafe
 • Oppfølgning i en fritidsaktivitet
 • Besøke brukeren hjemme

Fritidskontakter hjelper personer som trenger å bli tryggere på seg selv og som trenger hjelp til å takle ulike livssituasjoner. En fritidskontakt kan også bidra til at en person kan klare å omgås andre mennesker i større grad.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves ingen bestemt utdanning for å jobbe som fritidskontakt. Det kan likevel være en fordel med enten utdanning, erfaring eller interesse innen helse og omsorg.
 • Du må være en trygg voksen samt at du jobber på oppdrag som krever politiattest.
 • Det er ønskelig om du har førerkort og disponerer bil, men dette er ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Som person er du ansvarsfull, sosial og har evne til å finne på aktiviteter når det er behov for det.
 • Du har lett for å komme i kontakt med andre, har en trygg fremtreden og gode samarbeidsevner.
 • Du utviser stor respekt for taushetsplikten.

Vi tilbyr

 • Fritidskontakter jobber på oppdragsavtale for Froland kommune med avlønning etter gjeldende regelverk. 
 • Opplæring og veiledning i rollen som fritidskontakt vil bli gitt.

Kontaktinformasjon

Vibeke Dehli, Avdelingsleder helse, +4799359296


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Froland kommuneReferansenr.: 4772798631


Stillingsprosent: 0%


Annet


Søknadsfrist: 08.03.2024Psykisk helse, Froland kommune

BedriftPsykisk helse, Froland kommune
Om bedriften

Froland er en sørlandskommune i vekst. Vi er i dag over 6000 innbyggere og vil gjerne bli enda flere. I tillegg til kommunesenteret i Osedalen består kommunen av levende grender og bygder. Jordbruk og skogbruk har alltid vært viktig for kommunen vår. Vi har et variert næringsliv med et bredt spekter av bedrifter og flere store arbeidsplasser. Det er lett å pendle; vi har god forbindelse til nabokommunene og resten av landet med jernbane, buss og nærhet til E18 og kort vei til flyplass.

Les mer i vår brosjyre og se filmen vår.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger