Jobbsafari
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon for behandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF

Forskningsassistent

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest7.3.2024
JobbdetaljerEngasjement

Om stillingen

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Det utlyses 2 x 15 % stillinger som forskningsassistenter i prosjektene RecoVRy og IPS +, sistnevnte i samarbeid med Seksjon for Tidlig Psykosebehandling (TPB).
RecoVRy er et forskningsprosjekt der bruk av kognitiv terapiassistert Virtual Reality prøves ut i psykosebehandling.
IPS + er et forsknings- og utviklingsprosjekt for personer med tidlig psykose der man kombinerer arbeidsrehabilitering med teknikker fra kognitiv terapi og kognitiv trening, inkludert Virtual Reality.

Tilsettingen gjelder til 30. september 2024, med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver

 • Assistere og samle data til prosjektene (kliniske mål, funksjonsmål, kognitive mål og selvutfyllingsskjemaer)
 • Gjennomføre kvalitative intervjuer
 • Transkribering
 • Punche data
 • Gjøre forefallende forskningsrelatert arbeid i prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med studiebakgrunn i psykologi eller medisin
 • Søkere bør ha interesse for psykosefeltet, kognitiv terapi, kognisjon, rehabilitering og digitale intervensjoner
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Entusiasme, fleksibilitet, selvstendighet, stor arbeidskapasitet, evne til samarbeid og kommunikasjon er viktige personlige egenskaper
 • Søknaden vil bli vurdert på bakgrunn av kvalifikasjonene over. Det vil bli benyttet intervjuer og innhenting av referanser i rekrutteringsprosessen. 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

  Kontaktinformasjon

  June Ullevoldsæter Lystad, Prosjektleder, +4797037099, [email protected]


  Arbeidssted

  Sognsvannsveien 21


  0372 Oslo


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF  Referansenr.: 4776000319


  Stillingsprosent: 15%


  Engasjement


  Startdato: 15.03.2024


  Sluttdato: 30.09.2024


  Søknadsfrist: 07.03.2024  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon for behandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF

  BedriftKlinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon for behandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF
  Om bedriften

  Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
  Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.