Jobbsafari
Innlandet barnevernsenter, Bufetat

Flere spennende stillinger på Innlandet barnevernsenter!

1 måneder siden
OmrådeGjøvik
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Innlandet barnevernsenter ligger på Gjøvik og har totalt 18 plasser fordelt på fem avdelinger. Vår visjon er "her kan du bli til det ordner seg."

Vi har akutt-, omsorgs-, og behandlingsavdelinger på samme tun.
Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg og behandling utenfor hjemmet.

Tiltakene er hjemlet etter §§4-1 og 4-2, §3-2, §5-, §§6-1 og 6-2.

Det er ledige stillinger på flere av avdelingene. I tillegg har Innlandet barnevernsenter nylig fått i oppdrag å kartlegge muligheten for å starte opp med behandling høy. Er du nysgjerrig på dette og kunne tenke deg å jobbe med denne målgruppen, oppfordrer vi deg til å søke på stillingene.

Bufetat er en kunnskapsbedrift, og vi jobber kontinuerlig med endringer og forbedringer for å utvikle gode tjenester for våre barn og unge. Innlandet barnevernsenter er en institusjon som har hatt mange prosjekter, og vi søker hele tiden å tilpasse tilbudet vårt etter barnas behov. Innlandet barnevernsenter er nevnt i Norsk offentlig utredning (2023:24) sin barnevernsinstitusjonsrapport; Med barnet hele vegen, som et eksempel på fremtidig og ønsket institusjonsdrift.

Det er 2-4 ungdommer på hver avdeling og 13-14 ansatte inkludert ledende miljøterapeut som koordinerer mye i tett samarbeid med avdelingsleder. Siden alle er lokalisert sammen, er samarbeid og oppfølging mellom avdelingene tett. Det er varierte arbeidsoppgaver, og spennet i å ha akutt, omsorg og behandling på samme tun gir god læring og erfaring på tvers. Miljøpersonalet jobber i todelt turnus med dag- og kveldsvakter, arbeid hver 4. helg og langvakter inntil 16 timer. Vi har egne våkne nattevakter. En avdeling prøver også ut langturnus. Du får opplæring og veiledning i møtetid i turnus.

Kjerneoppgaven er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, observasjoner og miljøterapeutisk endringsarbeid. Vi gir god omsorg gjennom trygge strukturer, dedikerte ansatte, forutsigbarhet og forventninger. Vi gir et målrettet tilbud til de som har behov for et lengre omsorgs- og endringsopphold.
Vi søker etter: 

 • 2 Ledende miljøterapeuter - jobber hovedsakelig dagtid, men i perioder må noe kveldstid påberegnes, 100% stilling.
 • 15 Miljøterapeuter, dag/kveld/helg turnus, 100% stilling.
 • 5 Våkne nattevakter, 80,65 % stilling som miljøterapeut. Turnus er 4 døgn - en uke fri med kun møtevakt, 3 døgn - en uke fri med kun møtevakt og videre er stillingen med arbeid hver 3. helg. 

Husk å merke søknaden din med stillingen du ønsker å søke på.

Det kan også bli aktuelt med flere ansettelser i alle type stillinger ut i fra eventuelle nye oppdrag som kan komme.


Arbeidsoppgaver

Miljøterapeut

 • Du er miljøkontakt og tar ansvar for å sikre at ungdommen får bistand i tråd med vårt tilbud, og blir fulgt opp gjennom standardisert forløp og de ulike fasene.
 • Du skal bidra til å sikre medvirkning, og utarbeide skriftlige rapporter etter forløpet.
 • Du planlegger samtaler, møter og arbeidsoppgaver etter struktur i omsorgs- og endringsmodellen.
 • Du utfører systematisk og målrettet motivasjons- og endringsarbeid.
 • Du deltar på ukentlige møtedager (med struktur etter fagmodell), herunder både gi og motta veiledning.
 • Du bidrar til tett samarbeid og veiledning av familie-og nettverk.
 • Du er deltakende i praktiske oppgaver knyttet til drift av institusjonen.
 • Du er del av et tun og bidrar på tvers av avdelinger og etter ungdommenes behov.

Ledende miljøterapeut:

 • Du koordinerer det miljøterapeutiske arbeidet med ungdommer og deres familie og nettverk.
 • Du styrker den barnevernfaglige praksisen i avdelingen.
 • Du har ansvaret for å koordinere ungdommenes tjenester og samarbeider godt med alle instanser.
 • Du har ansvar for å veilede kollegaer i det miljøterapeutiske arbeidet og dokumentkvalitet.
 • Du har særansvar for komponenter i Omsorgs- og endringsmodellen, trygghet og sikkerhet, familie- og nettverksarbeid og andre særlige fagområder 
 • Du er del av et tun og bidrar på tvers av avdelinger og etter ungdommenes behov

Våken nattevakt

 • Du ønsker at din innsats bidrar til at ungdommer får et liv verdt å leve gjennom å motivere, veilede og sette grenser.
 • Du bidrar til å skape ro og trygghet for våre ungdommer på natt.
 • Du viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner ved å lytte, stille spørsmål og være undrende i arbeidet med barn og unge sammen med kollegaer.
 • Du er pliktoppfyllende, strukturert, ansvarsfull og ryddig.
 • Du har god fysisk og psykisk helse som er forenelig med å jobbe som våken nattevakt. 
 • Du er en robust og tydelig voksenmodell for ungdom i krise og tåler å stå i komplekse uttrykk.
 • Du er del av et tun og bidrar på tvers av avdelinger og etter ungdommenes behov.

For alle stillinger:

 • Du må kunne bruke relevante fag og administrative IKT-system på en effektiv måte, og du må på godt norsk kunne kommunisere både muntlig og skriftlig, internt og eksternt.
 • Førerkort kl B.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner Miljøterapeut

 • Du har fullført bachelorutdanning/180 studiepoeng innen helse- og/eller sosialfag. Andre relevante utdanninger som tilsvarer 180 studiepoeng og/eller bachelorgrad vil kunne vurderes. ​
 • For søkere uten relevant bachelorutdanning vil vi kunne vurderer søkere med relevant barneverns- og/eller institusjonserfaring.​
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid med barn og unge eller psykiatri kreves og vektlegges.
 • Det er ønskelig med variert erfaring fra systematisk familiearbeid og arbeid med komplekse uttrykk fra barn og unge.

Kvalifikasjoner Ledende miljøterapeut

 • Minimum treårig relevant høgskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller annen relevant universitets-/høgskoleutdanning for vår målgruppe.
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid med barn og unge eller psykiatri kreves og vektlegges.
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning innenfor sosialfaglig retning, psykiatri, veiledning, familiearbeid e.l.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med å veilede kollegaer og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner natt

 • Du har fullført bachelorutdanning/180 studiepoeng innen helse- og/eller sosialfag. Andre relevante utdanninger som tilsvarer 180 studiepoeng og/eller bachelorgrad vil kunne vurderes. ​
 • For søkere uten relevant bachelorutdanning vil vi kunne vurdere søkere med relevant barneverns- og/eller institusjonserfaring.​
 • Variert erfaring fra arbeid med barn og unge i komplekse livsfaser med sterke uttrykk, kreves og vektlegges. 
 • Du er god på selvledelse og opptrer trygg og rolig i de ulike situasjonene. 

Personlige egenskaper

Miljøterapeut

 • Du er åpen, tålmodig og nysgjerrig etter å forstå funksjon av atferd, uttrykk og kultur du møter.
 • Du ønsker at din innsats bidrar til at ungdommer får et liv verdt å leve gjennom å motivere, veilede og sette grenser.
 • Du viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner ved å lytte, stille spørsmål og være undrende i arbeidet med barn og unge sammen med kollegaer.
 • Du er pliktoppfyllende, strukturert, ansvarsfull og ryddig.
 • Du har god fysisk og psykisk helse da arbeidet med ungdom i endring kan være krevende.
 • Du har høy arbeidskapasitet, god selvledelse og viser endringsvillighet

Ledende miljøterapeut

 • Du leder deg selv godt og formidler barnevernsfaget på en positiv, engasjert og involverende måte.
 • Du er en som kollegaer søker veiledning hos og vil jobbe sammen med.
 • Du samarbeider ryddig og gjør ditt ytterste for at ungdommen har et kvalitativt godt og koordinert tilbud.
 • Du er strukturert, selvstendig, har et godt overblikk og prioriterer selvstendig i en hverdag hvor du raskt må endre planlagte oppgaver.
 • Du forutsetter at alle gjør sitt beste og møter den enkelte med åpenhet og interesse.

Våken nattevakt

 • Du ønsker at din innsats bidrar til at ungdommer får et liv verdt å leve gjennom å motivere, veilede og sette grenser.
 • Du viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner ved å lytte, stille spørsmål og være undrende i arbeidet med barn og unge sammen med kollegaer.
 • Du er pliktoppfyllende, strukturert, ansvarsfull og ryddig.
 • Du har god fysisk og psykisk helse som er forenelig med å jobbe som våken nattevakt. 
 • Du er en robust og tydelig voksenmodell for ungdom i krise og tåler å stå i komplekse uttrykk.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høy trivsel, godt omdømme og faglig tyngde. 
 • Ekstern opplæring i Omsorgs- og endringsmodellen, Trygghet og sikkerhet, m.m.
 • Grunnleggende intern opplæring og opplæringsvakter.
 • Undervisning, veiledning og møtetid i turnus.
 • En virksomhet i stor faglig utvikling med mulighet for medvirkning.
 • Gratis parkering.
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600 - 584 500 pr. år (ltr. 45-60) eller i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, kr 524 700 - 635 400 pr år (ltr 53-65). Andre brukerrettede fagspesifikke stillingskoder (1494, 1495 og 1508) kan benyttes i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. For ansettelse i SKO 1486, miljøarbeider, p.t. kr 394 100 - 495 200 pr. år (ltr. 30-49). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. 
  Informasjon til deg som søker:
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Innlandet barnevernsenter
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, eller Familievernkontorloven § 2 a, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Lina Mari Barstad Søvik, Avdelingsleder, 46615152, [email protected]


Ingunn Bjørnsletten, Avdelingsleder, 46616943, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: BufetatReferansenr.: 4808804017


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.06.2024Innlandet barnevernsenter, Bufetat

BedriftInnlandet barnevernsenter, Bufetat
Om bedriften

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Region øst har også ansvar for å drifte omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Akershus, Østfold og Innlandet. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.
Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger