Jobbsafari
Hjemmebasert omsorg, Åsnes kommune, Helse, omsorg og velferd

Ferievikariat i HBO, Rus- og psykiatri tjenesten (RUPS)

3 måneder siden
OmrådeFlisa
Søk senest2.4.2024
JobbdetaljerSesong

Om stillingen

Hjemmebasert Omsorg er en enhet i Åsnes kommune som omfavner flere trinn i omsorgstrappen. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn- og unge, dagsenter for personer med en demens, samt døgnbemannet bolig for rus- og psykiatri er tjenester som inngår i enheten.Sommeren er i anmarsj, og i den forbindelse er vi på utkikk etter ferievikarer for perioden 17.06.24 - 25.08.24. Vikariatene omfavner Miljøterapeuter og Miljøarbeidere, herunder sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vikariatene innehar en stillingsstørrelse på inntil 100%.I din søknad ønsker vi at du skriver når du kan jobbe og hvor stor stilling du kan ta på deg. I tillegg er det viktig for oss å vite om du fortrinnsvis ønsker å jobbe dag/kveld eller natt.Dersom du har en ansettelseskontrakt kan du sende en epost direkte til din nærmeste leder.Arbeidsoppgaver

Du vil yte helsehjelp, veilede og motivere pasienter og brukere med redusert egenomsorgsevne, og bistå med praktiske gjøremål utfra den enkelte pasient/brukers behov. Arbeidsoppgavene utføres i pasientens/brukerens hjem og ved RUPS, som er en heldøgns bemannet bolig.Dokumentasjon av planlagte og gjennomførte oppgaver er en viktig del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner

Du har enten fullført bachelor i sykepleie, vernepleie, er autorisert helsefagarbeider eller assistent, eller lærling/student ved helserelaterte utdanninger. Det er en fordel med kjennskap til Profil som dokumentasjonsverkstøy.Ønskelig med førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Du må kunne jobbe selvstendig og i en arbeidsgruppe. Personlig egnethet blir vektlagt. Du må føle deg komfortabel med å jobbe med pasienter og brukere som har utfordringer knyttet til psykisk uhelse og rusutfordringer.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø hvor pasientens velferd står i fokus. Det er til tider en hektisk hverdag som deles med dyktige kollegaer. Åsnes Kommune tilbyr medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger, hvor det også er mulighet for gunstig boliglån og forsikringsordninger.Kontaktinformasjon

Øystein Stai, Avdelingsleder RUPS, 94010934, [email protected]


May Lena Nordli, Saksbehandler, 94008547, [email protected]


Arbeidssted

Rådhusgata 10


2270 Flisa


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommuneReferansenr.: 4757758288


Stillingsprosent: 100%


Sommerjobb


Startdato: 17.06.2024


Sluttdato: 25.08.2024


Søknadsfrist: 02.04.2024Hjemmebasert omsorg, Åsnes kommune, Helse, omsorg og velferd

BedriftHjemmebasert omsorg, Åsnes kommune, Helse, omsorg og velferd
Om bedriften

Åsnes og Solør er Innlandets grønne lunge. Vakre kulturlandskap og mektige skogsområder preger landskapet. Finnskogen er en perle med unike muligheter både for ulike friluftsopplevelser, samt å kunne oppleve stillhet og ro. Glomma er også et viktig og mektig element i landskapet. Åsnes kommune har ca. 7200 innbyggere og med Flisa som et moderne og trivelig administrasjons- og handelssentrum. Kaffegata er både trivelig og urban. I sentrum ligger også barnehager, grunnskole, videregående skole, idretts- og svømmehall og moderne leiligheter. Kommunen har full barnehagedekning, og byr på et allsidige aktivitets- og kulturtilbud. Kommunen har varierte bomuligheter, alt fra regulerte boligområder til spredt bebyggelse. Kommunen er en trygg og god plass å bo og leve i.

Åsnes kommune er IA-bedrift.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger