Jobbsafari
Hjemmebasert omsorg, Åsnes kommune, Helse, omsorg og velferd

Ferievikariat - helsefagarbeider, hjemmehjelp, pleiemedhjelper

3 måneder siden
OmrådeFlisa
Søk senest2.4.2024
JobbdetaljerSesong

Om stillingen

Hjemmebasert Omsorg er en enhet i Åsnes kommune som omfavner flere trinn i omsorgstrappen. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn- og unge, døgnbemannet bolig for rus og psykiatri samt Solkroken dagsenter som er for personer med en demensdiagnose, er tjenester som inngår i enheten.Vi har ledig ferievikariat for helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere i distrikt Nord og Sør, hvor oppgavene omhandler hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Vikariatene går i perioden 17.06. - 25.08.2024 og innehar stillingsstørrelse på inntil 90%.Skriv i din søknad hvor du helst vil jobbe, hvor stor stilling du ønsker, når du kan jobbe og om du fortrinnsvis ønsker å jobbe dag/kveld eller natt.Dersom du har en ansettelseskontrakt kan du sende en epost direkte til din nærmeste leder.Arbeidsoppgaver

Man skal yte helsehjelp til pasienter og brukere som har redusert egenomsorgsevne. Dokumentasjon av planlagt og gjennomført helsehjelp er en viktig del av arbeidshverdagen. Vi yter også praktisk bistand til brukere med dette behovet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter autorisert helsefagarbeider og hjelpepleier, men også deg som er samvittighetsfull og dedikert til jobben som assistent. Det er en fordel med kjennskap til Profil som dokumentasjonsverktøy.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger personlig egnethet og samarbeidsevner. Søker til Hjemmetjenesten må ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en aktiv hverdag med nye utfordringer og gode kollegaer å dele de med. Et hyggelig arbeidsmiljø med trygge, dyktige og svært engasjerte medarbeidere. Som ansatt i Åsnes kommune inngår medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, hvor det også er mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.Kontaktinformasjon

Eva Nymoen, Avdelingsleder, 47696731, [email protected]


Elise Sofie Lillemo, Avdelingsleder, 45638837, [email protected]


May Lena Nordli, Saksbehandler, 94008547, [email protected]


Arbeidssted

Rådhusgata 10


2270 Flisa


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommuneReferansenr.: 4757722312


Stillingsprosent: 90%


Sommerjobb


Startdato: 17.06.2024


Sluttdato: 25.08.2024


Søknadsfrist: 02.04.2024Hjemmebasert omsorg, Åsnes kommune, Helse, omsorg og velferd

BedriftHjemmebasert omsorg, Åsnes kommune, Helse, omsorg og velferd
Om bedriften

Åsnes og Solør er Innlandets grønne lunge. Vakre kulturlandskap og mektige skogsområder preger landskapet. Finnskogen er en perle med unike muligheter både for ulike friluftsopplevelser, samt å kunne oppleve stillhet og ro. Glomma er også et viktig og mektig element i landskapet. Åsnes kommune har ca. 7200 innbyggere og med Flisa som et moderne og trivelig administrasjons- og handelssentrum. Kaffegata er både trivelig og urban. I sentrum ligger også barnehager, grunnskole, videregående skole, idretts- og svømmehall og moderne leiligheter. Kommunen har full barnehagedekning, og byr på et allsidige aktivitets- og kulturtilbud. Kommunen har varierte bomuligheter, alt fra regulerte boligområder til spredt bebyggelse. Kommunen er en trygg og god plass å bo og leve i.

Åsnes kommune er IA-bedrift.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger