Jobbsafari
Senja kommune Tjeneste for utviklingshemmede

Ferievikarer Tjenesten for utviklingshemmede

1 måneder siden
OmrådeFinnsnes
Søk senest30.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Velkommen til verdens beste tjeneste, vi håper akkurat DU vil søke på stilling hos oss.

Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) gir hjemmetjenester i form av praktisk bistand og opplæring, og hjemmesykepleie til mennesker med utviklingshemming i privat/leiet bolig i og utenfor kommunale boenheter.

TFU har også ansvar for drift av:

Liaveien avlastning og Bakkely arbeidssenter.

Tjenesten har både ordinær turnus med dag- og aftenvakter, nattevakter og langvakter  der man går hele døgn.

TFU søker sommervikarer fra uke 25 til og med uke 35.

Bonus til sommervikarer som inngår avtale i 75 % stilling eller mer og som binder seg til avtale i sammenhengende periode tilbys etter følgende:

4 uker: kr 4.000,- 5 uker: kr. 5.000,- 6 uker: kr. 6.000,- 7 uker: kr. 8.000,- 8 uker: kr.10.000,-

Bonus utbetales etter endt arbeidsperiode for den enkelte ansatte. Ved fravær utover 10% bortfaller bonusen.

 •  Sykepleier og vernepleierstudenter som har fullført 120 stp avlønnes med pluss kr. 30 000,- jf. lønnspolitisk plan pkt. 7.3. Beløpet justeres tilsvarende stillingsstørrelse.
 •  2.års medisinstudenter avlønnes med pluss kr 30.000,-. Beløpet justeres tilsvarende stillingsstørrelse.
 • 4. års medisinstudenter avlønnes tilsvarende sykepleier lønn med bakgrunn i beregnet ansiennitet.

Vi søker vikarer for

 •  vernepleier/sykepleier
 •  hjelpepleier/omsorgsarbeider
 •  assistenter

Arbeidsoppgaver

 •  bistå brukeren i daglige gjøremål iht vedtak
 •  dokumentasjon i profil
 •  oppfølging av brukerens daglige aktiviteter

Kvalifikasjoner

 •  For miljøterapeut: minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og omsorg tilsvarende 180 studiepoeng.
 •  For miljøarbeider: kreves det 3-årig videregående skole eller autorisasjon som fagarbeider.
 •  For assistenter: det foretrekkes erfaring fra fagfeltet men andre med interesse for faget oppfordres også til å søke.

Vi ønske deg som ser hele mennesket, som har empati og viser god omsorg. Har evnen til godt samarbeid og er fleksibel.

Søknaden bør inneholde hvilken periode du ønsker å jobbe og ønsket arbeidssted. Søker bør være fylt 18 år og gjerne ha sertifikat.

For nærmere informasjon om sommervikariat, kontakt avdelingsleder:

-        Seljebergan og Sandviklia  boenhet, avdelingsleder Veronika R. Johnsen, tlf 474 52 551 eller mail [email protected]

-       Naustveien boenhet og medlever, avdelingsleder Vigdis Brynjulfsen, tlf 992 32 991 eller mail [email protected]

-       Liaveien avlastning, Liavn. dagtilbud og Vardnesveien bofellesskap og medlever, avdelingsleder Hilde M. Sørensen, tlf 482 84 787 eller mail [email protected]

-       Hamnaveien boenhet, Straumen, Bjørklia og Heimlylia avdelingsleder Kine Larsen, tlf 468 63 271 eller mail [email protected]

-       Stjerneboligen, avdelingsleder May Karin Benjaminsen, tlf 932 69 186 eller mail [email protected]

-       Sollia, Bakkely, Busletta og Tranøya avdelingsleder Frida Jakobsen tlf. 453 31 131 eller mail [email protected]

For stillingene gjelder 

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for tilsetting og leveres ved tiltredelse i stillingen.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på

søkerlisten.

Søknaden sendes elektronisk med CV via www.easycruit.no

For nærmere informasjon om Senja Kommune, se kommunens hjemmesider www.senja.kommune.no


Link til søknadsskjema:

Søk her

Senja kommune Tjeneste for utviklingshemmede

BedriftSenja kommune Tjeneste for utviklingshemmede
Om bedriften

Senja kommune har i underkant av 15 000 innbyggere og er en av de største innen fiskeri‐ og sjømat i Norge. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Vi er en nasjonalparkkommune og ble Årets fyrtårnkommune for barn og unge 2022, kåret til årets skandinaviske reisemål av National Geographic og tildelt hederlig omtale for sin kommunikasjonsstrategi og formidling i 2022 – som en av tre finalekandidater til Nordnorsk kommunikasjonspris. I år ble Ski Classic finalen i 2023, Summit 2 Senja, utpekt til det beste arrangementet blant velkjente løp som Marcialonga og Vasaloppet. Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet. Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger