Jobbsafari
Bolig med bistand, Ullensaker kommune

Ferievikarer til enhet Bolig med bistand sommeren 2024

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Enhet for Bolig med bistand yter tjenester til mennesker med ulikt bistandsbehov og ulike funksjonsnedsettelser. Tjenestemottakerne er fordelt på 10 ulike avdelinger. Det primære arbeidsoppdraget er å yte grunnleggende omsorg og tjenester av høy kvalitet. Enheten har også ansvaret for kommunens avlastningstilbud i institusjon, hvor vi gir avlastning for barn og ungdom med omfattende bistandsbehov. JOAS (Jessheim Opplevelses- og aktivitetssenter) er enhetens aktivitetstilbud for voksne med behov for varig tilrettelegging. Avdelingene ligger spredt rundt om i Jessheim sentrum. 

Vi søker etter ferievikarer til følgende avdelinger:
Avlastning
Gjestad 1 og 2
Gjestadtunet 2 Sør
Gjestadtunet 2 Nord
Orresvingen
Skogtun
Vannvegen
Maurstien
Ambulerende tjenester

Vi kan tilby et godt og spennende arbeids- og læringsmiljø, og oppfordrer spesielt studenter til å søke. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju fortløpende. Ved tilsetting vektlegges generelle kvalifikasjons prinsipper, det vil si utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Arbeidstidsordningen er i hovedsak turnus med arbeid hver annen helg.
Sommerferie for våre ansatte avvikles i ukene 26-34, og det er derfor viktig at ferievikarene er tilgjengelig for arbeid i denne perioden. Muligheten for å kunne fortsette som tilkallingsvikar etter sommeren, for dem som ønsker det, er også tilstede. 


Arbeidsoppgaver

Praktisk bistand og oppfølging til mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemminger. Dette innebærer praktisk og personlig oppfølging på alle dagliglivets områder.

Kvalifikasjoner

  • Fortrinnsvis helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring
  • Studenter og personer over 18 år, uten formell bakgrunn, kan søke
  • Erfaring med brukergruppen er en fordel
  • Ønskelig med førerkort
  • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende nivå 3 eller bedre

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til fleksibilitet og selvstendig arbeid
  • Ansvarsbevisst og pålitelig
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Lønn etter utdanning og ansiennitet - iht. hovedtariffavtalen.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av søkere som tilbys stilling eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette. jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Siv-Anja Hagaas, Avdelingsleder Orresvingen samlokaliserte boliger, 456 12 912, [email protected]


Arbeidssted

Ringvegen 69-81


2066 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ullensaker kommuneReferansenr.: 4796441542


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 23.04.2024Bolig med bistand, Ullensaker kommune

BedriftBolig med bistand, Ullensaker kommune
Om bedriften

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Les mer her

Søk etter flere lignende stillinger