Jobbsafari
Nordre Land kommune Helse og omsorg

Ferievikarer i Helse og Omsorg 2024

1 måneder siden
OmrådeDokka
Søk senest31.5.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Vi trenger ferievikarer for sommeren 2024.

Vi søker etter flere sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for eller erfaring fra faget oppfordres også til å søke. Vi søker også vikarer til kjøkken og vaskeritjenesten.

Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan jobbe når våre faste medarbeidere har ferie. Dersom det lar seg gjennomføre, ønsker vi at ferievikarer starter opplæring så snart som mulig, slik at både avdelingen og vikaren er bedre rustet for ferieavviklingen.

Dersom du ønsker å jobbe i en eller flere spesifikke avdelinger, ber vi deg skrive hvilke(n) i søknadsteksten.

Fakta om tjenesteområdene innenfor helse og omsorg med behov for ferievikarer:

Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter er en institusjon med 5 avdelinger. Avdeling 1 og 3 er langtidsavdelinger, Rehabiliteringsavdelingen har rehabiliterings- og korttidsplasser, samt 2 KAD plasser (kommunal akutt døgnplass). Soltun og Eirtun er tilrettelagte avdelinger for personer med demens m.m. I tillegg har Landmo eget institusjonskjøkken med kantine og vaskeri. Søkere til institusjonstjenestene bør være fylt 16 år.

Korsvold omsorgssenter i Torpa har 22 omsorgsleiligheter. Hjemmetjenesten tilbyr sykepleie og praktisk hjelp til hjemmeboende i kommunen.
Søkere til hjemmesykepleien må være fylt 18 år og ha førerkort for personbil. Søkere til Korsvold bør være fylt 16 år.

Miljøarbeidertjenesten er en del av hjemmetjenesten, og tilbyr helsehjelp og praktisk hjelp til hjemmeboende voksne med nedsatt funksjonsevne, i og utenfor bofellesskap.

I avlastningsboligen for barn og unge gis det helsehjelp, habilitering og opplæring.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Nordre Land kommune Helse og omsorg

BedriftNordre Land kommune Helse og omsorg
Om bedriften

Avdeling 24+ har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Nordre Land kommune. Avdeling 24+ er organisert i tre driftsenheter; Institusjonstjenester med sykehjemsavdelinger, kjøkken og vaskeri. Hjemmetjenester med hjemmesykepleie, avlastningsbolig for barn og unge, miljøarbeidertjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste og psykisk helse-og rustjenesten. Helse og Omsorg har også en egen stab med fag- og kvalitetsutvikler og systemansvarlig for fag- og turnusprogram, samt tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger