Jobbsafari
Hole kommune Hole bo- og rehabiliteringssenter

Ferievikarer Hole bo- og rehabiliteringssenter

2 måneder siden
OmrådeKrokkleiva
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Hole bo- og rehabiliteringssenter søker nå etter ferievikarer til sommeren 2024. Hovedferien er i ukene 26 - 31, men vi trenger vikarer i hele skoleferien. Om du allerede har ferieplaner i hovedferien vå, så skriv hvilke uker det gjelder i søknadsteksten.

Våre engasjerte og dyktige ansatte ønsker det beste for beboerne og gir innhold til verdighetsgarantien. Det er viktig for oss at beboere og ansatte opplever hverdagsglede i samhandling, og at vi leverer god kvalitet i tjenestene våre. Vi serverer bl a god hjemmelaget mat fra vårt eget kjøkken. Det er tilrettelagt for aktiviteter i det flotte utemiljøet vårt hvor vi har terrasser og vakker utsikt mot fjorden. Frivillige og Sykehjemmets venner bidrar også til opplevelser.

Arbeidsoppgaver:

  • utøve pleie til beboere i tråd med gjeldende krav til kvalitet
  • ivareta ADL-oppgaver med fokus på mestring og hjelp til selvhjelp
  • ha fokus på livsglede, samt motivere for livsgledeaktiviteter


Kvalifikasjoner:

Vi søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter, helsefagarbeidere og assistenter.


Personlige egenskaper:

  • ved tilsetting vil relevant utdanning og arbeidserfaring bli vektlagt. Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket.
  • du har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale.
  • Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2% til pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Alle stillinger legges ut på Hole kommunes nettside under ledige stillinger, elektronisk søknad skal benyttes.

Søk på stillingen ved å klikke på "Søk her" knappen på denne siden.

Merk at Hole kommune aldri ber om BankID-informasjon i noen del av søknadsprosessen. Det opplyses om dette da brukere av søknadstjenesten har opplevd forsøk på phising

(digital snoking hvor det fiskes etter passord eller kredittkortnummer)


Link til søknadsskjema:

Søk her

Hole kommune Hole bo- og rehabiliteringssenter

BedriftHole kommune Hole bo- og rehabiliteringssenter
Om bedriften

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Det jobbes med ny vei og bane som formodentlig vil redusere reisetiden ytterligere. Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser. Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier kalt "RÅLF", Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene. Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger