Jobbsafari
Ortopedisk sengepost Elverum, Sykehuset Innlandet HF

Ferievikarer 2024

1 måneder siden
OmrådeElverum
Søk senest31.5.2024
JobbdetaljerFeriejobb
Søk på jobb

Om stillingen

Har du lyst på en spennende sommerjobb sommeren 2024? Da må du søke hos oss!

Ortopedisk sengepost er en stor og produktiv avdeling med god pasientflyt og høy aktivitet gjennom året. Sengeposten har 29 senger, fordelt på fagområdene ortopedi, øre-nese-hals og øye. Pasientene krever ofte en tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider tett med andre faggrupper og avdelinger på sykehuset. 
Vi jobber for å være og videreutvikle et engasjert og dyktig fagmiljø hvor kompetanseutvikling står i fokus. Vi har blant annet fire fagdager pr år for alle ansatte i turnus.

Til sommeren trenger vi ferievikarer i uke 25-33. Ferievikarene arbeider 3-delt turnus med annenhver helg i en turnus på ca 80-100% inkl. nattvakter. 
Det er forventet at ferievikarene kan jobbe minimum 5 uker. De som kan jobbe 5 uker eller mer blir prioritert.
Sykehuset Innlandet har fokus på god opplæring av ferievikarer, og vi tilbyr fagspesifikke opplæringsdager før turnusstart, gjerne i uke 23/24 etter avtale.

Vennligst oppgi i søknaden hvilket tidsrom du kan jobbe. 

Referanser må oppgis i søknaden. Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.


Arbeidsoppgaver

Som sykepleier på sengepost vil du blant annet ha oppgaver som:

 • Delta på legevisitt
 • Administrere medisiner
 • Utføre diverse sykepleieprosedyrer
 • Grunnleggende stell og pleie, og mobilisering av pasienter
 • Dokumentasjon

Som helsefagarbeider/sykepleierstudent/medisinstudent vil du blant annet ha disse oppgavene:

 • Grunnleggende stell, pleie og mobilisering av pasienter
 • Utføre diverse prosedyrer
 • Forefallende arbeid i avdelingen, som å holde orden på skyllerom og lager
 • Servere mat og hjelpe i matsituasjoner  
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier
 • Sykepleierstudent
 • Medisinstudent fra 2. året (jobbe som pleieassistent)
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Må ha gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring innen stell og pleie fra helse og omsorg

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som har: 

 • Omsorg for pasientene
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å være løsningsorientert når det oppstår uforutsette arbeidsoppgaver
 • Evne til å takle høyt arbeidstempo med mange arbeidsoppgaver 

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt faglig miljø.
 • Et humørfylt og positivt arbeidsmiljø.
 • En ukes opplæring i ukene 23-24 for sykepleiere. Annet helsepersonell får 2 vakter etter avtale for å bli kjent i avdelingen. Opplæringstiden forlenges ved behov.
 • Som student hos oss får du muligheten til relevant arbeidserfaring og muligheten for å bli kjent med det som kan bli din nye arbeidsplass.
 • For sykepleiere kan det være mulighet for videre vikariat/fast jobb etter sommerperioden. Dette innebærer turnus med arbeid hver 3. helg og 3-delt turnus. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 


Aktuelle kandidater vil få tilbud om ferievikariat fortløpende. Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.Kontaktinformasjon

Elin Pettersen, Avdelingssykepleier, +4795265682, [email protected]


Janne Moen, Ass. avdelingssykepleier, +4795238624, [email protected]


Arbeidssted

Kirkevegen 31


2413 Elverum


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HFReferansenr.: 4803766685


Stillingsprosent: 100%


Ferievikar


Startdato: 24.06.2024


Sluttdato: 18.08.2024


Søknadsfrist: 31.05.2024Ortopedisk sengepost Elverum, Sykehuset Innlandet HF

BedriftOrtopedisk sengepost Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Om bedriften

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Søk etter flere lignende stillinger