Jobbsafari

Ferievikarar i pleie- og omsorg 2024 i Valldal/Eidsdal

2 måneder siden
OmrådeValldal
Søk senest30.4.2024
JobbdetaljerFeriejobb
Søk på jobb

Om stillingen

Fjord kommune søkar etter ferievikarar i helse- og omsorgstenesta i Valldal og Eidsdal (sjå eigen utlysing for helse- og omsorg i Stordal). 

Behovet til kommunen er variert og vi er interessert i alle som kan gå inn i ei heiltid- (100%) eller deltidsstilling for både lang og kort periode.

Ved innsending av søknaden ønskar vi at du presiserar kvar du kunne ønskje å arbeide, når du er tilgjengeleg (frå - til) og kor mykje du kan arbeide (stillingsstorleik). Vi har behov for personell som kan starte i mai og jobbe ut august. Har du høve til å starte før, er det bare å skrive det i søknaden.

 • For ferievikarar til kjøkken må søkjar ha fylt 16 år.
 • For ferievikarar til heimebasert omsorg, institusjon og bustad for personar med nedsett funksjonsevne må søkjar fylle 18 år, inneverande år.
 • For arbeid i pleie- og omsorg vil ein inngå i turnus med arbeid dag, kveld og natt. I dagens grunnturnus er det lagt opp til arbeid kvar tredje helg, men arbeid kvar andre helg er og muleg om ein ønskar dette. I Fjord habilitering har dei langvakter på 14 timer og 10 timar aktiv nattevakt.

Ein vil starte med tilsetting før søknadsfristen er ute for å sikre nok arbeidskraft til sommaravviklinga.


Arbeidsoppgåver

 • Pleie og omsorgsoppgåver i direkte kontakt med brukar/pasient.
 • Aktuelle arbeidsstader:
  • Sjukeheimen
  • Kjøkken
  • Heimebasert omsorg i Valldal og Eidsdal, søkjar må ha førarkort klasse B
  • Fjord habilitering - avdeling Valldal

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjar primært etter personar med helseutdanning eller etter studentar i helseretta utdanning
 • Søkjarar utan helseretta utdanning er også aktuelle.
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere norskkunnskap.
 • Politiattest av ny dato må leggast fram til stillingar der dette vert krevd.
 • Må beherske norsk både skriftleg og munnleg
 • Bilsertifikat klasse B

Personlege eigenskapar

 • Er trygg, tydeleg og triveleg
 • Visar respekt og omtanke for pasientar og kollegaer
 • Er effektiv, fleksibel og løysingsorientert 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med avtaleverk og tillegg basert på kommunens lønnspolitiske plan
  • Tillegg basert på utdanningsløp
 • Nyutdanna sjukepleiar og vernepleiar har ei garantilønn på 556 600 NOK.
 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlege vilkår for kommunalt tilsette
 • Det vert trekt 2% frå løna til innskot til pensjonsordning

Kontaktinformasjon

Anna Myklebust-Robertson, Leiar Fjord habilitering, 41867990


Marit Øvrevoll, Leiar PLO Valldal, +47 41867970


Arbeidsstad

Olavsgata 34


6210 Valldal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Fjord kommuneReferansenr.: 4758291181


Stillingsprosent: 100, 50%


Sommarjobb


Søknadsfrist: 30.04.2024Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger