Jobbsafari

Ferievikar - Masfjorden sjukeheim

2 måneder siden
OmrådeHosteland
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Om stillingane

Masfjorden kommune søkjer etter ferievikarar ved desse avdelingane:   

 • Masfjorden sjukeheim pleie
 • Kjøkkenet Masfjorden sjukeheim 
 • Vaskeri og reinhald Masfjorden sjukeheim 

Me treng vikarar i perioden frå veke 25 til og med veke 33. Du må opplyse i søknaden kvar du ynskjer å arbeide, og kva tidsperiode du kan arbeide. 


Arbeidsoppgåver

 • Pleie og omsorg
 • Kjøkkenoppgåver
 • Reinhald
 • Daglege rutinar i avdelingane
 • Andre oppgåver

Våre ynskjer om deg

 • Du er positiv, flittig og initiativrik
 • Ynskjeleg at du har fullført 10.klasse, men yngre kan søke
 • Det er krav om gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • I pleie og omsorg vert søkjarar som kan arbeide helg og minimum 4 veker prioriterte
 • For stillingar i pleie er det er ynskjeleg med søkjarar som har fagbrev som helsefagarbeidar eller autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar, men andre kan også søke
 • For søkarar under utdanning i eit høgskuleløp har vi eigen lønsstige

Politiattest

I pleie og omsorg er det krav om politiattest som ikkje eldre enn 3 månader. Denne bestiller du etter at du har fått jobbtilbod.  


Slik søkjer du  

Du søkjer elektronisk via "send søknad" på denne sida.


Masfjorden Kommune Sentraladministrasjon

BedriftMasfjorden Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger