Jobbsafari
Bygland Kommune, helse - og omsorg

Ferie-/sommarvikarar helse og omsorg 2024

3 måneder siden
OmrådeBygland
Søk senest28.4.2024
JobbdetaljerSesong
Søk på jobb

Om stillingen

Bygland kommune har behov for ferievikarar til eining for helse og omsorg sommaren 2024. Kjerneperioden er 1.6.24 - 11.8.24, men det vil vere mogleg å starte tidlegare for nokon, samt arbeide lenger for andre. Stillingsstorleiken vil vere varierande ut frå våre behov, men for dei aller fleste vil den ligge mellom 60-100 %.

Vi søkjer flinke og pliktoppfyllande sommarvikarar til Byglandsheimen (sjukeheim), open omsorg (heimebaserte tenestar), psykiatri og habilitering, samt innan kjøkken og heimehjelp (praktisk bistand).

 • Alle over 17 år med interesse for fagfeltet kan søkje.
 • Søkjarar til open omsorg (heimebaserte tenester) må ha førarkort klasse B.
 • Søkjarar til heimehjelp må ha førarkort klasse B og disponere eigen bil.

Det er viktig at du i søknaden oppgjev kva for periode du kan arbeide. Dei som kan jobbe heile sommarperioden vil bli prioritert.

For ytterlegare informasjon, ta kontakt med:
- Psykiatri / habilitering/ heimehjelp: Avdelingsleiar Silje Christine Stangvik, tlf. 97 75 00 26. E-post: [email protected]
- Byglandsheimen / open omsorg: Avdelingsleiar Sofie Oliegreen, tlf. 94 18 90 36.  E-post: [email protected]

Sjuke-/vernepleiar-/legestudentar som er ferdige med studiane tidlegare enn kjerneperioden bes om å ta direkte kontakt med oss.

Før tilsetjing må det framleggjast gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstenestelova § 5-4.

Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om at søknaden får fritak frå offentlegheit. Søkjarar vil varslast dersom oppmodinga ikkje kan imøtekommast (jf. Offentleglova § 25).Arbeidsoppgåver

 • Turnusarbeid for stillinger i pleien.
 • Vanleg arbeidstid for stillinger innan heimehjelp, kjøkken, reinhald, m.a. 

Kvalifikasjonar

 • Fagutdanna, eller søkjarar under helsefagutdanning blir prioritert
 • Det vert kravd gode kommunikasjonsferdigheiter i norsk, både skriftleg og munnleg
 • Det er ønskjeleg med grunnleggande IKT-kunnskap 

Personlege eigenskapar

 • Personleg eignaheit blir tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Tilsetting jamfør kommunalt avtaleverk.  
 • Løn i tråd med sentral tariffavtale.
 • Kommunen har eigen særavtale på løn for sjukepleiar-, vernepleiar og legestudentar.

Kontaktinformasjon

Leif Sigurd Helle, Tenesteleiar helse-og omsorg, +4795052813, [email protected]


Arbeidssted

Sentrum 18


4745 Bygland


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bygland KommuneReferansenr.: 4743469322


Stillingsprosent: 100%


Sommarjobb


Startdato: 17.06.2024


Sluttdato: 11.08.2024Bygland Kommune, helse - og omsorg

BedriftBygland Kommune, helse - og omsorg
Om bedriften

Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Vi tilbyr våre tilsette spennande arbeidsplasser der kommunen sine verdiar – stolt, truverdig, framsynt, løysingsorientert og lojal - står i fokus. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger