Jobbsafari
Verdal fengsel

Fengselsbetjenter - Verdal fengsel

2 måneder siden
OmrådeVerdal
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Verdal fengsel søker etter 2 fengselsbetjenter - 100% faste stillinger.

En fengselsbetjent har ansvar for de innsatte og ansattes sikkerhet, innholdsarbeid, innhenting og vurdering av informasjon og saksbehandling. Fengselsbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering samt være en samtalepartner, kontaktbetjent, rollemodell og veileder for de innsatte, og delta i målrettet progresjonsarbeid med innsatte.


Arbeidsoppgaver

 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid
 • være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen
 • andre rutinemessige oppgaver

 Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med målgruppen
 • evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere
 • fleksibel, tålmodig, ansvarsfull, å kunne sette grenser og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner
 • evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som fengselsbetjent 0264 fra kr. 443 000 - 557 100  pr. år avhengig av ansiennitet/kvalifikasjoner. Tiltredelse etter avtale.

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.  Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende fengselsleder Ivar Rotvold tlf. 74073021

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20


Verdal fengsel

BedriftVerdal fengsel
Om bedriften

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Region nord omfatter 6 fengsler og 3 friomsorgskontor med ca 550 ansatte i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionadministrasjonen ligger i Trondheim. Verdal fengsel i Trøndelag er en enhet med lavere sikkerhetsnivå med 60 soningsplasser. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger