Jobbsafari
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune

Fastlege Dalgård legesenter

26 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest28.7.2024
JobbdetaljerAnnet
Søk på jobb

Om stillingen

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 legekontorer og 199 fastlegeavtaler i Trondheim. 

Ved Dalgård legesenter er det en ledig fastlegeavtale fra 1. januar 2025. Avtalen som lyses ut har for tiden et listetak på 900 innbyggere. Ny lege vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig og må godta senterets internavtale. 

Dalgård legesenter er et veldrevet 5-legesenter sentralt plassert på Dalgård, Byåsen. De har en stabil pasientpopulasjon over tid og alle legene i fastlegeavtalene er spesialister i allmennmedisin. Senteret har et svært godt faglig og kollegialt fellesskap. Journalsystem er CGM Allmenn. Legesenteret ligger i nærhet til Bymarka og har god bussforbindelse i flere retninger av byen.

Lokalene er lyse og fine med ryddige forhold og gode romløsninger som er tiltenkt drift av legesenter. Bygningen ble oppført i 2009. Utformingen er god og legesenteret ligger i 1.etasje, alt på ett plan. Legesenteret er på ca 400 m2 og består av fem kontor, tre gynekologiske undersøkelsesrom, tre behandlingsrom, laboratorium, venterom, ekspedisjon og spiserom/møterom.

Legesenteret disponerer noen parkeringsplasser i kjeller i samme bygg som legesenteret. De har databasert EKG, spirometri og 24 t BT-måling. De har fire helsesekretærer ved kontoret, som er dyktige og har lang erfaring.

Det er ønskelig med oppstart i fastlegeavtalen 1. januar 2025. Endelig dato avklares med legesenteret og Trondheim kommune. 

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ring med kontaktperson på senteret, Vigdis Risan på telefon 99 00 26 14.

Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene for mer informasjon. 


Arbeidsoppgaver

 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av fastlegeavtalen
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner

 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i fastlegeavtalen)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen 
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Ønskelig med relevant erfaring som lege

Personlige egenskaper

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet. Se mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider

Kontaktinformasjon

Ida Marie Hembre, Rekrutteringskonsulent, 47 50 70 36


Jarl Kristian Røbech, Avdelingsleder, 95 20 91 13


Arbeidssted

Dalgårdvegen 1


7024 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4818519950


Stillingsprosent: 100%


Annet


Søknadsfrist: 28.07.2024Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune

BedriftEnhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger