Jobbsafari
Ytre Enebakk Skole

Fast stilling som spesialpedagog ved Forsterket avdeling – Ytre Enebakk skole

1 måneder siden
OmrådeYtre Enebakk
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ytre Enebakk skole er en av 4 barneskoler i Enebakk kommune. Skolen ligger flott til i skogkanten i Ytre Enebakk med utsikt over det nydelige vannet Mjær. Våre 505 elever er fordelt på 3-4 klasser på hvert trinn 1-7, og vår forsterkede avdeling for barn med funksjonsnedsettelser. Høsten 2018 flyttet vi inn i helt ny skole med kapasitet for 800 elever.

På skolen sier vi at Vi har TROA! Da jobber vi for å skape Trygghet gjennom å vise Respekt, gi Omsorg og ta Ansvar.

I hjerte av skolen ligger forsterket avdeling; Lykkeliten. Her går i dag 7 elever fra 1-10.trinn med ulike funksjonsnedsettelser og sammensatte behov. Elevene har behov for tett oppfølging 1:1 eller 2:1 gjennom hele skoledagen. Der har vi ulike arenaer for godt samspill med to ulike sanserom, fellesrom og individuelle opplæringsrom. Avdelingen er godt utrustet med hjelpemidler, og jobber stadig med nyutvikling. Personalgruppen består av ulik fagkompetanse og en avdelingsleder. SFO for våre elever er på samme avdeling med det samme personalet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Du planlegger, utarbeider og gjennomfører undervisningsopplegg rundt dine elever.
 • Du utarbeider individuelle opplæringsplaner (IOP) og skriver årsrapporter for dine elever.
 • Du planlegger, utarbeider og iverksetter rutiner og systemer i samarbeid med primærkontaktene til elevene.
 • Du tar del i alle aktiviteter for elevene gjennom skoledagen og ser muligheter for undervisning og opplæring i alle situasjoner.
 • Du har veiledningsansvar og bidrar til å gjøre dine kollegaer gode gjennom tett samarbeid.
 • Du planlegger og gjennomfører atferdsanalytisk opplæring og trening i samarbeid med vernepleier.
 • Du samarbeider med ulike yrkesgrupper på hele skolen og innad på avdelingen, samt med andre instanser for å sikre elevenes helhetlige tilrettelegging av skolehverdagen.

Kvalifikasjoner

 • Lærer med spesialpedagogikk. Andre utdanninger i kombinasjon med relevant erfaring kan også vurderes.
 • Erfaring med og kompetanse om multifunksjonshemming, autisme og utfordrende atferd hos barn vektlegges.
 • Erfaring med og kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon er ønskelig.
 • Du må ha gode samarbeidsferdigheter.
 • Du må kunne jobbe både med de yngste og eldste elevene på avdelingen.
 • Du må være fleksibel, robust, løsningsorientert og utholdende i en hektisk og til tider krevende arbeidshverdag.
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Du er en trygg, tålmodig og varm voksen som kan bevare roen i stressende situasjoner.
 • Det er viktig at du tåler utfordrende situasjoner med utagering.
 • Arbeidsoppgavene krever at du klarer å være i fysisk aktivitet sammen med elevene.
 • Åpenhet og pålitelighet verdsettes, samt lojalitet til beslutninger som gjøres i teamet
 • Du har evne til å se enkeltelevers styrke og særskilte behov, og ha en helthetlig pedagogisk tankegang ved å se mulighet for læring og mestring i alle situasjoner

Vi kan tilby en spennende, variert og utfordrende arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø og mye godt humør.

Tilsetting vil skje på vanlige kommunale vilkår og pliktig medlemskap i KLP/SPK.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte rektor Ingelinn Gramstad på tlf. 488 69 298.

Besøk også gjerne skolens hjemmeside, www.ytreenebakk.skole.no. Du finner oss også på Facebook og på YouTube.

Eventuelle vitnemål og attester tas med til intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest framlegges.

Søknadsfrist: 10.03.24

Oppstart: gjerne så snart som mulig

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Ytre Enebakk Skole

BedriftYtre Enebakk Skole
Om bedriften

ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk kommunes visjon, <<Mulighetenes Enebakk>>, skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.000 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 560 årsverk.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger