Jobbsafari
Sámi allaskuvla - Samisk høgskole

Fast stilling - Professor i samisk

19 dager siden
OmrådeKautokeino
Søk senest6.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Stillingsinnhold

Ved institutt for språk, duodji og samfunnsvitenskap har vi nå ledig stilling som professor i samisk. Tiltredelse avtales. Institutt for språk, duodji og samfunnskap tilbyr studier i samisk fra begynnernivå til ph.d. På studieprogrammene vektlegges nordsamisk lingvistikk, stedsnavnforskning, sosiolingvistikk, samt samisk litteratur.

Hovedinnhold er opplæring og forskning, formidling og veiledning av studenter innenfor samisk, hovedsakelig innen nordsamisk. Gjeldende studieplaner vil være styrende for undervisning, og undervisningsspråket er vanligvis nordsamisk. Via egen forskningsaktivitet, skal professor leder, utvikle og fremme forskning ved Sámi allaskuvla. 

Professor skal være fremst i språkfeltets fornyelsesarbeid av studieprogram. Det forventes at Sámi allaskuvlas strategi og samisk profil etterleves i arbeidsutførelsen. I tillegg vil annet arbeid blant annet kunne bestå av: 

- Faglig ledelse av studieprogram og studieenheter 

- Veiledning og rådgiver innenfor ordinære studietilbud

 - Opplæring og andre faglige oppgaver for eksempel innenfor videre- og etterutdanningskurs

 - Verv internt i Sámi allaskuvla sine organer


Kompetansekrav

Doktorgrad i samisk språkvitenskap, eller annen relevant språkvitenskap, vitenskapelig publikasjoner på høgt nivå, innen forskning på samiske språk struktur, som fonologi, morfologi, syntaks og semantikk. Dersom det ikke er kvalifiserte søkere med forskning innenfor nevnte felt, kan søkere som forskerkompetanse innenfor andre språkområder innen samisk språkvitenskap/ annen relevant språkvitenskap, vurderes for stillingen. Søkers avhandling og andre vitenskapelige publikasjoner skal omfatte minimum 2-3 monografier eller 8-12 vitenskapelige artikler. 

Søker skal ha solid erfaring innen forskningsledelse, veiledning av doktorgradsstudenter, internasjonalt forskningssamarbeid, samt undervisningskompetanse innenfor fagfeltet samisk språk. 

Det vises for øvrig til kompetansekrav til professorstillinger som er definert i forskrift FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, § 1 – 2: 

(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder

 og

(3) I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres: 

– Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

 – Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå

– Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

 Pedagogisk kompetanse i (3) kommer i tillegg til grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som beskrevet i nevnte retningslinjer § 1-4:

 - Gjennomført eget program (minst 200 timer) eller relevante kurs, og praktisk undervisning, og ervervet grunnleggende ferdigheter i planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (gunnferdigheter for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). 

- Ferdighetene skal dokumenteres gjennom en systematisk og helhetlig redegjørelse som vurderes av institusjonene. De som ikke oppfyller kriteriene for ansettelse, plikter å oppfylle disse innen to år etter tiltredelse. 

Ved ansettelse ved Sámi allaskuvla kreves det muntlige- og skriftlige kunnskaper i nordsamisk. Arbeidstaker skal også beherske engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig. 

Det forventes at søkeren har gode samarbeidsevner, samt erfaring og interesse for tverrfaglig arbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelsen. 

Dersom stillingen ikke har søkere som oppfyller kompetansekravene til professor, jf. § 1-2 i forskrift 9.2.2006 nr. i om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kan tilsettingsorganet vurdere ansettelse av en søker i lavere stilling, der vedkommende, etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden. Søkeren ansettes da for midlertidig for tre år og søkerens kvalifikasjoner vurderes før ansettelse i fast stilling, jf. lov om universiteter og høyskoler § 6-5.


Lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsplan 17.510, i stillingskode 1013, lønnstr. 73-88 (732 300 – 1 078600). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Formell kompetanse i samisk, på minst 60 studiepoeng på bachelornivå, gir 20 000,- ekstra i grunnlønn ved førstegangs ansettelse ved Samisk høgskole.


Mangfold og inkludering

Sámi allaskuvla ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Hvis det er kvalifiserte søkere som har en nedsatt funksjonsevne, som har vært ute av arbeidslivet lenge, eller som har innvandrerbakgrunn, så inviteres minst en søker fra hver gruppe til intervju. 

Vi oppfordrer søkere til å merke i arbeidsportalen hvis søker har nedsatt funksjonsevne, har vært borte fra arbeidslivet over lengre tid eller har innvandrerbakgrunn. 

Merknader i arbeidsøkerportalen danner grunnlag for en anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter som rapportere om i sin årsrapport. 

Sámi allaskuvla er en IA virksomhet og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene i forhold til den enkelte medarbeiders kapasitet.


Generelt

Tilsettingen gjøres i henhold til de lover, avtaler og retningslinjer som gjelder for ansatte i staten og høgskolesektoren i Norge. 

Finnmark har en egen ordning for reduksjon av studiegjeld og skattefradrag. 

 Flytteutgifter utbetales i henhold til statens regelverk.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker selv har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søker får beskjed om dette på forhånd.

Stillingen har 6 måneders prøvetid 

Ved eventuell motstrid i annonsene, vil den nordsamiske versjonen være gjeldende.


Vi tilbyr

Vi tilbyr blant annet: 

- Et trygt arbeidsmiljø 

- bredt og allsidig fagmiljø, som produserer og utvikler høy kompetanse 

- Et levende samiskspråklig miljø i det sentrale samiske området 

- god pensjonsordning og gode velferdstilbud 

- Lønn Ltr 73-8 (732 300 - 1 078600)


Søknad

- CV 

- Vitnemål

 - Utdannings- og yrkeserklæring

 - En fullstendig oversikt over vitenskapelige arbeid og publikasjoner

 - Maks 15 vitenskapelige publikasjoner/arbeid som spesielt skal benyttes som grunnlag for vurderingen 

- Dokumentasjon av pedagogisk kompetanse 

- Annen relevant dokumentasjon 

- Minimum 3 referanser.

Søknad med CV og bekreftelser sendes elektronisk via jobbnorge.no. Hvis du har problemer med å fylle elektronisk CV, da kan du ta kontakt med jobbnorge kundeservice per e-post: [email protected] eller på telefonnummer: 75 54 22 20.


Kontaktopplysninger

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Risten Ravna Länsman, epost: [email protected], tlf. +47 7844 8550, mob. +47 951 39557 


Sámi allaskuvla - Samisk høgskole

BedriftSámi allaskuvla - Samisk høgskole
Om bedriften

Et samisk universitet for fremtidens Sápmi - vi dekker kunnskapsbehovene i samiske samfunn. Sámi allaskuvla er en ledende samiskspråklig høyere utdannings- og forskningsinstitusjon som utvikler kompetanse på høyt nivå som bidrar til å fremme samisk selvbestemmelse, bærekraftige samiske næringer og samfunn.Med et allsamisk perspektiv er Sámi allaskuvla samlende for hele Sápmi, de samiske språkene og de samiske samfunnene. 

Ved Sámi allaskuvla skal alle føle trygghet. Sámi allaskuvla vandrer på kjente stier og tør samtidig å gå opp nye stier til nye områder. Sámi allaskuvla skal styrke samiske språk, verdier og kunnskapsgrunnlag, og er dermed også styrkende for de samiske samfunnene. Nå søker vi etter deg som ønsker å være med på å oppnå målene til vår virksomhet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger