Jobbsafari

Fast 100% stilling som rektor/enhetsleder ved Hidra skole, Flekkefjord kommune

2 måneder siden
OmrådeHidrasund
Søk senest26.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Fast stilling som rektor/enhetsleder ved Hidra skole er ledig fra 01.07.2024. Det er tillagt 80% administrasjon og 20% undervisning/andre oppgaver til stillingen.

Hidra skole ligger på øya Hidra i Flekkefjord kommune. Skolen er fådelt, og inneværende skoleår er det 43 elever fordelt på 1.- 7. trinn og 10 ansatte. 26 elever benytter seg av skolens SFO-tilbud. Elevtallet ved skolen er stigende i de kommende årene. 

Skolens visjon er «Læring og trivsel for alle». Det jobbes målrettet med utvikling av skolen med fokus på elevenes mestring og sosiale kompetanse. Skolen har et godt elevmiljø og gode læringsresultater. Engasjerte medarbeidere i skole og SFO bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Beliggenheten nær naturen gir gode muligheter for bruk av nærmiljøet. Skolen har blant annet flere robåter som brukes aktivt i undervisning og i SFO-tid. 

Skolen har ansvar for drift av kombinert skole- og folkebibliotek i samarbeid med Flekkefjord bibliotek. 

Skolens satsingsområder inneværende periode:

 • Leseopplæring - tidlig innsats/tilpasset opplæring
 • Læringsmiljø og inkluderende praksis
 • Tverrfaglig undervisning og dybdelæring
 • Pedagogisk og kreativ bruk av IKT i undervisningen
 • Framtidas skole – innhold og organisering

Hidra skole ligger ca. 15 km fra Flekkefjord sentrum, og har gode forbindelser med ferje og buss. Hidra er et levende lokalsamfunn i utvikling. Det er barnehage i nærheten av skolen.

Informasjon om skolen finnes på skolens hjemmeside www.hidraskole.no 


Arbeidsoppgaver

 • Skal lede og utvikle skolen både administrativt og pedagogisk. 
 • Har økonomiansvar for enheten, og skal sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer.
 • Har personalansvar for alle ansatte på enheten, og skal sikre systematisk oppfølging av ansatte med fokus på medarbeiderutvikling, nærvær og utvikling av et positivt arbeidsmiljø.
 • Skal skape god sammenheng og helhet i organisasjonen, og utvikle skolen som et profesjonelt læringsfelleskap for å øke elevenes livsmestring og kompetanse.
 • Skal lede skolens arbeid med utvikling av et positivt læringsmiljø for elevene, og skal gjøre det innenfor kravene og retningslinjene i opplæringsloven.
 • Har et særlig ansvar for å medvirke til et godt tverrfaglig samarbeid med andre enheter både innenfor og utenfor kommunen.
 • Er en del av ledergruppen innenfor oppvekst, og har ansvar for å bidra til å utvikle Flekkefjordsskolen og oppvekst i tråd med lokale, regionale og nasjonale mål retningslinjer.

Kvalifikasjoner

Til stillingen søker vi etter en person som:

 • Har relevant utdanning i henhold til opplæringsloven, samt undervisnings- og fortrinnsvis ledererfaring
 • Har en lederstil preget av åpenhet, involvering og gjennomføringsevne
 • Er utviklingsorientert og motivert til å være med å utvikle egen skole og Flekkefjordskolen i tråd med felles visjoner og mål for sektoren
 • Er en tydelig, strukturert og engasjert leder som har evnen til å kommunisere og få med seg hele skolen mot felles mål
 • Har evner og ferdigheter i forhold til administrasjon og god økonomistyring
 • Har elevens beste i fokus og er god i møte med elever og foreldre
 • Er tett på i skolehverdagen og er engasjert i skolen som en del av lokalsamfunnet
 • Har god IKT-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til å lytte, involvere og motivere medarbeiderne
 • Du har evnen til å inspirere og viser tydelige verdier og retning for skolen
 • Du er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både internt og eksternt
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du har interesse for digitalisering, målstyring og samskapning
 • Du er god til å takle utfordringer og finne gode løsninger
 • Du er positiv og arbeidsvillig og ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er god på relasjoner og relasjonsledelse

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Spennende og utfordrende oppgaver ved en skole i utvikling
 • Ledernettverk med tett og godt samarbeid mellom skolene i kommunen
 • Mulighet til å ta lederutdanning/rektor skole

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler. Den som ansettes i stillingen må forevise gyldig politiattest før tiltredelse.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og må påregne personlighetstest.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 35 21. 

Kontaktinformasjon

Svein Hansen, Kommunalsjef oppvekst og kultur, +47 90793521


Arbeidssted

Kirkehamnveien 18


4432 Hidrasund


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Flekkefjord kommuneReferansenr.: 4763123019


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 26.02.2024Flekkefjord Kommune

BedriftFlekkefjord Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger