Jobbsafari
Hole kommune Hole bo- og rehabiliteringssenter

Fagsykepleier og sykepleier

2 måneder siden
OmrådeKrokkleiva
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ledig fast stilling som fagsykepleier og sykepleier

Ønsker du en variert, faglig utfordrende og meningsfylt arbeidshverdag hvor du kan bidra til å gjøre en forskjell både for pasienter og kollegaer? Da søker vi deg til teamet vårt!

Vi søker deg som er faglig nysgjerrig, pålitelig, har engasjement og evne til å bygge relasjoner både med pasienter og kollegaer.  Vi ser for oss at du setter deg raskt inn i oppgaver, liker et aktivt arbeidsmiljø og har et øye for helhetlig tenkning.

Hole bo- og rehabiliteringssenter har tre langtidsavdelinger med til sammen 24 plasser pluss en korttidsavdeling med 7 plasser inkludert 1 KØH plass. Som sykepleier her vil du jobbe både på korttids- og langtidsavdelingen.

Vi har ledig to faste 100 % stillinger hos oss. Vi søker etter sykepleiere som brenner for faget og som evner og liker å ta ansvar. Det vektlegges at du er løsningsorientert, har gode samarbeidsevner, håndterer stress og har god arbeidskapasitet.

Sykepleier:

En 100% stilling i dag/aften turnus med arbeid pr dd hver 4 helg med normal vaktlengde.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for helhetlig pasientoppfølging i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Ta ansvar for organisering og koordinering av pasientforløp fra innkomst til utreise
 • Utføre tverrfaglig samarbeid for en god pasientoppfølging
 • Ivareta god pasientsikkerhet
 • Sikre god dokumentasjon ihht lovverk og interne rutiner
 • Veilede, undervise og informere kollegaer og pårørende
 • Ivareta pasienten sine ressurser og bidra til mestring og god livskvalitet

Fagsykepleier:

En 100% stilling fordelt på 50% fagsykepleier med ansvar for bl a fagoppfølging og legevisitt, og 50% i dag/aften turnus. pr dd arbeid hver 4 helg med normal vaktlengde.

Arbeidsoppgaver:

I tillegg til arbeidsoppgavene beskrevet under sykepleier vil fagsykepleier ha ekstra ansvar for bl a:

 • Bidra til utvikling av prosedyrer og rutiner
 • Bidra til faglig utvikling av personalet i samarbeid med enhetsleder og annen fagsykepleier
 • Delta i legevisitt ukentlig
 • Aktiv rolle i samarbeid med bl a lege, ergo-/fysioterapeut, pårørende og pasienter
 • Aktiv rolle i koordinering med Tildelingsenheten i samarbeid med avdelingen og enhetsleder


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Du har gode datakunnskaper og gjerne kjennskap til Teams og journalsystemet CosDoc
 • Du har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Dokumentert norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia
 • Du jobber selvstendig og tar ansvar
 • Til stillingen som fagsykepleier er det ønskelig med minimum 2 års arbeidserfaring som sykepleier
 • Personlige egenskaper blir vektlagt ved ansettelse


Personlige egenskaper:

 • Opptatt av kvalitet, er faglig oppdatert og nysgjerrig
 • Du har evne til å jobbe tverrfaglig og kommuniserer godt
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og åpen for endringer
 • Du er positiv og bidrar til et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Du tar ansvar og trives med selvstendige oppgaver
 • Interesse for rehabilitering

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende regelverk
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Alle stillinger legges ut på Hole kommunes nettside under ledige stillinger, elektronisk søknad skal benyttes.

Søk på stillingen ved å klikke på "Søk her" knappen på denne siden.

Vi oppfordrer til å laste opp attester og vitnemål i søknaden.

Merk at Hole kommune aldri ber om BankID-informasjon i noen del av søknadsprosessen. Det opplyses om dette da brukere av søknadstjenesten har opplevd forsøk på phising

(digital snoking hvor det fiskes etter passord eller kredittkortnummer)


Link til søknadsskjema:

Søk her

Hole kommune Hole bo- og rehabiliteringssenter

BedriftHole kommune Hole bo- og rehabiliteringssenter
Om bedriften

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Det jobbes med ny vei og bane som formodentlig vil redusere reisetiden ytterligere. Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser. Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier kalt "RÅLF", Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene. Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger