Jobbsafari

Leder system og standard vedlikehold

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest25.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om ossJernbanesektoren satser på vedlikehold – for at flere kan ta mer tog må vi ta vare på det vi har. Bane NOR har et mål om å styrke måten vi driver vedlikeholdsstyring på og bli enda mer datadrevet i beslutningstakingen. Har du en brennende interesse for samspill mellom vedklikeholdsprosesser og -system og datakvalitet samtidig som du er en god lagbygger? Vi leter etter deg som har lyst å spille en sentral rolle på denne reisen og bidra til å løfte oss på et nytt nivå.

Seksjonen System og Standarder er en del av avdelingen Vedlikehold i enheten Teknisk i Bane NOR. Som seksjonsleder for System og Standarder vil du inneha følgende ansvarsområder:
 • Tjenesteeierskap for BaneNOR’s vedlikeholdssystemer: Sikre at tjenestene understøtter forretningens behov, hente ut gevinster fra tjenester og sikre at tjenestene blir brukt i henhold til intensjon. Arbeidet organiseres i tett grensesnitt mellom IKT og forretningen i tjenesteteam.
 • Standarder og datakvalitet: Jobbe systematisk og brukerfokusert med målrettet forbedring av datakvalitet og tilhørende preventive tiltak på kritisk infrastruktur.
 • Personalansvar og delegert budsjettansvar


Seksjonsleder System og Standard må, sammen med seksjonen, etablere og ivareta viktige grensesnitt mellom Bane NOR’s IKT-enhet (tjenesteansvarlig) og forretningen (behovseiere) og sørge for at vedlikeholdssystemene blir utviklet i tråd med Bane NORs forretningsbehov samtidig som det sikres at tjenesten blir brukt ihht intensjonen. Lederen skal sørge for at Bane NORs vedlikeholdssystem har optimale, integrerte prosesser og datakvalitet som ivaretar lovkrav og selskapets krav til sikker, pålitelig og kostnadseffektiv infrastruktur.


Hos oss får duVi er en organisasjon i endring. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i - med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog. Vi har også:

 • Moderne og sentrale lokaler i Oslo, treningsfasiliteter og innendørs sykkelparkering i bygget.
 • Flott personalrestaurant og du får selvfølgelig betalt lunsjpause 
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Permisjonsordninger som møter ditt behov
 • God seniorpolitikk
Vi er også opptatt av work-life-balance - for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

Dette kommer du til å gjøre
 • Drive og bidra i utviklingen av operasjonsmodellen for systemforvaltning i tett samarbeid med IKT og forretningen og sørge for at vedlikeholdsstyringsprosesser er tett integrerte med systemene for et datadrevet asset management.
 • Koordinere og sette retning for en helhetlig utvikling av Bane NORs vedlikeholdsstyringsmodell med tilhørende systemer og krav til datakvalitet, i tett samarbeid med IKT og sluttbrukerne/behovseierne.
 • Bidra til å utvikle avdelingen Vedlikehold sammen med resten av ledergruppen, herunder utarbeide planer for operasjonalisering av strategi
 • Lede og utvikle medarbeiderne til å innta en proaktiv holdning og aktivt eierskap til oppgaver, leveranser og resultat i tråd med Bane NORs verdier og lederprinsipper
 • Sørge for etterlevelse av prosesser, prosedyrer og standarder innen eget ansvarsområde
 • Sørge for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å levere på seksjonens ansvarsområde
 • Følge opp og sikre forutsigbar oppnåelse av avtalte leveranse- og budsjettmål innenfor eget ansvarsområde
Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives • Høyere teknisk utdanning på masternivå med minimum 10 års relevant arbeidserfaring, hvorav minimum 3 år i en ledende stilling
 • Fagkrets: Relevante tekniske fag, informasjonsteknologi, vedlikeholdsstyring og/eller logistikk
 • Relevant arbeidserfaring kan til viss grad kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap om vedlikeholdsstyringsprosesser og vedlikeholdsstyringssystemer
 • Erfaring innen infrastrukturforvaltning eller annen industri som forvalter store asset-porteføljer
 • Kunnskap om sikkerhet- og kvalitetssystemer
 • Ledererfaring fra komplekse og sikkerhetskritiske virksomheter
 • Gode samarbeidsevner og god forståelse for grensesnittet mellom forretning og IKT
 • Erfaring innen endringsledelse
 • God relasjons- og lagbyggerKjekt å vite
Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.


Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss!
Bane Nor Sf

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger