Jobbsafari
Camphill Landsbystiftelse I Norge Sekretariatet

Faglig leder for helse og omsorg i Camphill Landsbystiftelse

1 måneder siden
OmrådeHommelvik
Søk senest5.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Landsbystiftelsen ønsker å styrke sin kompetanse innen området helse og omsorg - med en stilling knyttet til stiftelsens fellesadministrasjon (sekretariatet).

Vi søker etter en kompetent og erfaren medarbeider som sammen med ressurspersoner i landsbyene kan styrke og utvikle Landsbystiftelsens kompetanse på området, og som har interesse og engasjement for mennesker med utviklingshemming.

Arbeidsoppgaver:

 • Påse at det gis et forsvarlig tjenestetilbud innenfor gitte rammer.

 • Kvalitetssikre tjenestene i samarbeid med lokale fagpersoner.

 • Utarbeide, forbedre og vedlikeholde administrative systemer og rutiner.

 • Være en faglig støttespiller for ledere og medarbeidere i deres daglige arbeid.

 • Være bindeledd mellom Landsbystiftelsen og kommunene, herunder bidra i kontraktsoppfølging og forhandlinger.

 • Være pådriver for faglig utvikling, kompetansekartlegging og utvikling av vårt tilbud.

 • Andre oppgaver delegert fra daglig leder.

 • Noe reisevirksomhet mellom landsbyene kan påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning og bakgrunn fra relevant fagkrets (vernepleier, sykepleier, etc.), med erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming.

 • Ønskelig med videreutdanning i helserett og ledelse.

 • Erfaring fra samspillet mellom myndigheter og ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er ønskelig, men ikke nødvendig.

 • Ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 • Det er en fordel å ha noe kjennskap til Camphill-bevegelsens verdigrunnlag.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en positiv og motiverende person med gode samarbeidsevner.

Du må være tydelig i din kommunikasjon, og ikke være redd for å ta beslutninger.

Rapportering mv:

Stillingen vil administrativt være knyttet til sekretariatet i CLS, som i dag består av 4 medarbeidere.

Sekretariatet er lokalisert i Hommelvik ved Trondheim.

Arbeidssted kan avtales, og kan gjerne være i en av landsbyene som CLS driver.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Stillingen som faglig leder vil medføre jevnlige besøksreiser til stiftelsens 6 landsbyer. Hjemmekontor kan benyttes etter avtale med daglig leder.

Landsbystiftelsen tilbyr:

En meningsfull jobb der du får muligheten til å være med på å videreutvikle et unikt omsorgstilbud for mennesker med utviklingshemming.

Et stimulerende arbeidsmiljø med mennesker med ulike utdanninger og bakgrunn.

Vi kan tilby kursing i sosialterapi/sosialpedagogikk.

Vi tilbyr lønn etter avtale, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger. Fast arbeidstid, men gode muligheter til å planlegge egen arbeidshverdag.

Informasjon:

For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder Hanna Schmeding, mob.

90947871

Søknad med CV sendes som e-post til [email protected]++

Søknadsfrist: 5.4.24

For ansettelse kreves politiattest.

Camphill Landsbystiftelse I Norge Sekretariatet

BedriftCamphill Landsbystiftelse I Norge Sekretariatet
Om bedriften

Camphill Landsbystiftelse i Norge arbeider med en unik og inkluderende modell for å yte helse- og omsorgstjenester til ca. 125 personer med utviklingshemming.

Landsbystiftelsen er organisert med 6 avdelinger/landsbyer som ligger i Sør- og Midt-Norge og har en fellesadministrasjon (sekretariat) med kontor i Hommelvik i Trøndelag. Stiftelsen har ca. 250 medarbeidere, hvorav de fleste bor med sin familie i en landsby og er sysselsatt i bofellesskapene, i verksteder og i gårdsdriften.

Landsbystiftelsen finansieres i hovedsak over statsbudsjettet.

Fyldig informasjon med tekst og bilder finnes på: www.camphill.no.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger