Jobbsafari

Fagkoordinator i Praktisk bistand, virksomhet Sentrum

1 måneder siden
OmrådeMoss
Søk senest21.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

 Har du erfaring fra tverrfaglig samarbeid i hjemmetjenesten?

Vi har ledig 100% stilling som fagkoordinator, Praktisk bistand, ved Virksomhet Sentrum.

Praktisk bistand er i stadig utvikling, og vi trenger derfor en ny dyktig kollega. Kanskje det er deg? Vi søker en dyktig og engasjert vernepleier evnt. sykepleier til fast 100% stilling som fagkoordinator

Vil du bidra til å sette brukerne våre i sentrum?

Du må løse mange problemstillinger, både praktiske og mellommenneskelig, og da som regel i andres hjem. Det krever kreativitet og gode evner til å tilpasse seg ulike mennesker og situasjoner.

Vi håper på en søknad fra deg!

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre høy faglig kvalitet og kontrollere at brukerne får bistand i tråd med vedtak og tiltaksplaner
 • Sikre samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i arbeidet med å utarbeide og følge opp kompetanse- og opplæringsplaner
 • Bidra til at avdelingen lykkes i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring og helhetlige leveranser på tvers av fagområder
 • Påse at brukerrettet dokumentasjon i fagsystemene er korrekt og oppdatert 
 • Holde deg faglig oppdatert og ta i bruk relevant teknologi 
 • Være med å legge til rette for at ansatte, studenter og annet personell får nødvendig veiledning, samt bistå med veiledning i enkelte situasjoner.
 • Være med på å sikre best mulig fordeling og utnyttelse av tilgjengelige ressurser

Arbeidstid:
Dagtid 100%

Organisering og arbeidssted:

Stillingen er organisert i Enhet hjemmetjenester, Virksomhet Sentrum, Praktisk bistand. Basen vår er Solgaard skog 139, 1599 Moss. Rett ved E6. Vi har oppdrag i hele Moss kommune.


Er du den vi ser etter?

 • Du er utdannet vernepleier evnt. sykepleier med norsk autorisasjon
 • Har førerkort kl. B
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Har god digital kompetanse                                                   

Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. 

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:

 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Skaper tillit og kan tilpasse deg ulike mennesker
 • Kreativ i å løse problemstillinger
 • Evne og vilje til å bidra i et godt arbeidsmiljø både for deg selv og dine kollegaer
 • Tar ansvar for eget arbeid
 • Opptre motiverende for andre medarbeidere.
 • Være fleksibel og ha god omstillingsevne, samt evne til helhetstenkning.

Bli kjent med oss i Enhet hjemmetjenester

I Enhet hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Enheten er delt i fire virksomheter:

 • Virksomhet nord
 • Virksomhet sentrum
 • Virksomhet Rygge
 • Virksomhet Jeløy

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud.

Hvem er vi?

Praktisk bistand i hjemmet er en lovpålagt kommunal tjeneste, medarbeiderne i avdelingen er ofte brukerens først møte med Moss kommune.

I avdelingen arbeider det 28 ansatte som gir tjenester til ca 700 brukere fordelt over hele kommunen. Avdelingen er organisert under enhet hjemmetjenester virksomhet sentrum. Mål for Moss kommune er at helse- og omsorgstjenesten bidrar til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfylt og mest mulig selvstendig liv.


Informasjon om ansettelsesprosess og -vilkår

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

 • Avdelingsleder: Bodil Johannessen, tlf: 99001019

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. 

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår:
Avlønning i lokal stillingskode 7456 - fagkoordinator, med lokal avlønning. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse, p.t. etter følgende lønnsstige: 

 • 0- 4 års ansiennitet: Kr 525 400
 • 6 års ansiennitet: Kr 535 600
 • 8 års ansiennitet: Kr 545 800
 • 10 års ansiennitet: Kr 596 600
 • 16 års ansiennitet: Kr 609 100
 • 20 års ansiennitet: Kr 616 100

Årslønn er oppgitt for 100% stilling. 

Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig tjeneste og privat tjeneste, i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12.  Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder. 


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger