Jobbsafari
Vestfold fylkeskommune

Fagkoordinator geoteknikk og geologi

1 måneder siden
OmrådeTønsberg
Søk senest6.6.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Vestfold fylkeskommune er en trygg, varierende og dynamisk arbeidsplass. Fylkeshuset ligger sentralt i Tønsberg med nærhet til jernbane og buss.

Arbeidene som fagkoordinator geofag utføres i samarbeid med relevante prosjektgrupper internt i seksjon Veiutbygging og på tvers av seksjoner i sektor Samferdsel i fylkeskommunen. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i en virksomhet med høyt aktivitetsnivå. Du vil bli en del av et større team med dyktige medarbeidere

Stillingen som fagkoordinator ligger i team Prosjektstøtte som pr. i dag består av 8 medarbeidere med bred kompetanse innen grunnerverv, eiendomslandmåling, YM, klima og prosjektstyring. Stillingen vil samarbeide tett med medarbeidere i team Plan og bygging, som har bred kompetanse innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av større og mindre veiprosjekter. I tillegg vil det være samarbeid med bl.a. seksjon Veidrift ved uforutsette hendelser knyttet til jord- og løsmasseskred, steinsprang/-skred og flomhendelser. Videre vil det være bistand til forebyggende tiltak.

Vestfold fylkeskommune arbeider nå med Bypakke Tønsberg-regionen, prosjektet har en estimert kostnad på over 5 mrd. kroner. Dette prosjektet innehar flere utfordrende elementer som tunneler, bru og ulike geotekniske utfordringer.

Vi ser etter deg som har erfaring fra geofag; geoteknikk, geologi eller ingeniørgeologi. Du må være god på samarbeid og bidra med prosjektering, rådgivning, kontroll og oppfølging i plan-, bygge- og driftsfasen innen geofagene. Du må kunne jobbe selvstendig og ta initiativ, samt ha evne til konstruktivt samarbeid.

Vestfold fylkeskommune har en aktiv bedriftsidrettsgruppe med flere ulike aktiviteter

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med prosjektering, rådgivning, kontroll og oppfølging i både plan-, bygge - og driftsfasen innen geofagene.
 • Bygge opp og drifte geofagene (geoteknikk og geologi) i egen organisasjon
 • Dokumentasjon av utført arbeid innen geofag området
 • Administrative oppgaver knyttet til innleie av konsulentbistand innen geofagene
 • Sikre at lovpålagte krav følges opp og dokumenteres
 • Saksbehandling knyttet til veger, tunneler og bruer, både i plan-, utførelses- og driftsfasen
 • Oppfølging og sikringstiltak ved skredhendelser i fylket
 • Drifte og være med i faglig nettverk på tvers av fylkeskommunene

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år (bachelor)
 • Førerkort kl. B

Erfaring:

 •  Erfaring fra arbeid med geoteknikk, geologi og/eller ingeniørgeologi er ønsket.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette mål og jobbe for å nå disse
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Evne til konstruktivt samarbeid /gode samarbeidsevner 
 • Du jobber systematisk og strukturert

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • God offentlig pensjonsordning og en trygg arbeidsplass
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Meget godt arbeidsmiljø

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vestfold fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Vestfold fylkeskommune

BedriftVestfold fylkeskommune
Om bedriften

Horten videregående skole 
Horten videregående skole har ca. 1100 elever og 200 ansatte. Vi er en kombinert videregående skole og tilbyr opplæring innenfor 9 ulike utdanningsprogrammer. Ved  skolestart 2019 flyttet vi inn i helt nytt skolebygg. Mer informasjon på Horten vgs - Vestfold fylkeskommune