Jobbsafari
Tidlig innsats barnehager, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

Fagkonsulent

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Team Tidlig innsats barnehager i Bydel Gamle Oslo søker fagkonsulent 

Team Tidlig innsats er en del av barnehageenheten, som sammen med Team Spesialpedagogikk utgjør en støtte til barnehagenes pedagogiske arbeid. Fagkonsulentene i teamet skal bidra til å styrke barnehageansattes kompetanse på det allmennpedagogiske gjennom observasjon og veiledning.  

Vi bistår barnehagene i det systematiske arbeidet med samspillskvalitet mellom ansatte og barn. Hovedfokus ligger på de ansattes ansvar for å legge til rette for å stimulere barns utvikling, mestring og læring. Vi bruker CLASS (Classroom Assessment Scoring System) som utgangspunkt for arbeidet på gruppenivå, mens vi i møte med enkeltbarna bruker TOPI (Tidlig Oppsporing og Innsats). Alle fagkonsulentene i teamet er CLASS-sertifiserte.

Vi er en del av laget rundt barnet og jobber for å gi bydelens barn og familier et helhetlig og likeverdig tilbud. Vi ser etter deg som er engasjert i gode oppvekstsvilkår for barn, liker faglig utvikling og ønsker å være en støtte for barnehageansatte i arbeidet med kompetanseheving. 

Tjenesten er lokalisert i Bydelshuset på Tøyen torg, men mye tid vil brukes ute i bydelens barnehager.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling av bydelens barnehager som pedagogiske virksomheter
 • Bidra til at det pedagogiske innholdet er i henhold til bydelens satsingsområder og sentrale føringer for Oslobarnehagene  
 • Bidra i barnehagens samarbeid med andre tjenester 
 • Bistå med utvikling, innovasjon og kompetanseheving i Enhet barnehager
 • Veiledning av ansatte
 • Medansvar for faglig utvikling i teamet 
 • Dokumentasjon av eget arbeid 
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger, delta i endrings- og utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen treårig utdanning på høgskolenivå med videreutdanning innen barnehagepedagogikk. Godkjenning vedlegges søknaden.
 • Veiledningskompetanse 
 • Erfaring fra arbeidsfeltet 
 • Sertifisering som CLASS observatør er ønskelig
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske relevant dataverktøy 
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Evne til helhetsvurdering og nytenkning
 • Ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.
 • Utadvendt og entusiastisk
 • Evne til å samarbeid godt og ta initiativ
 • Kan arbeide selvstendig
 • God arbeidskapasitet
 • Opptatt av å holde deg faglig oppdatert
 • Jobbe målbevisst og strukturert

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsfellesskap
 • Faglig engasjerte kolleger
 • Tett samarbeid med andre tjenester
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 45 (kr. 685 700,- pr år i 100% stilling)
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 • Personalhytte
 • Rabatt på trening hos SATS
 • Oppstart etter avtale

Kontaktinformasjon

Ane Karine Irgens, Teamleder, 47038545


Arbeidssted

Hagegata 22


0653 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4761292889


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 13.03.2024Tidlig innsats barnehager, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

BedriftTidlig innsats barnehager, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Om bedriften

Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store variasjoner i befolkningens ressurser og levekår. Bebyggelsen er preget av alt fra middelalder til hypermoderne hus øst i Bjørvika. Sammen med våre 60 000 innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Våre prioriterte satsingsområder er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søk etter flere lignende stillinger