Jobbsafari
De kommunale barnehagene, Lillesand kommune

Fagarbeider/Assistent -Tilkallingsvikarer 

2 måneder siden
OmrådeLillesand
Søk senest28.6.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

De fire kommunale barnehagene Blåbæråsen, Prestholt, Borketun og Framsyn søker etter fagarbeidere eller assistenter, som er interessert i å være tilkallingsvikar med mulighet for lengre vikariater ved eventuelle sykemeldinger.

Den ansatte skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet av den respektive barnehage. 


Arbeidsoppgaver

 • Være en varm og autoritativ voksen overfor barna
 • Følge barnets behov for omsorg, lek, læring og danning
 • Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet
 • Medvirke til at barnehagen følger sentrale og kommunale lovverk og styringsdokumenter
 • Lojal til at barnehagens og kommunens verdier blir etterlevd

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjon:

 •  Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk (minimum A2 og B1- nivå i norsk)

Ønskede kvalifikasjoner:

 •  Fagbrev barne, -og ungdomsarbeider
 •  Utdannet barnehagelærer
 • Erfaring fra arbeid i barnehage

Personlige egenskaper

 • Evner til å inngå i gode relasjoner med barn og voksne
 • Evner og vilje til å se barnet innenfra og ha godhet for deres behov
 • Leken og initiativrik
 • God selvinnsikt og evne til refleksjon
 • Være fleksibel, og ha mulighet for å arbeide alle vakter
 • Løsningsorientert og samarbeidsvillig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingstittel avhengig av utdanningsnivå
 • Lønn og medlemskap i pensjonsordninger etter gjeldende tariff og avtaler
 • Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Agnes Falkenberg, Blåbæråsen barnehage, 90128634


Hilde Skuggevik, Prestholt barnehage, 90850254


Janne Røer-Skaara, Framsyn barnehage, 90218410


Ann Carina Perry, Borketun barnehage, +47 99290402


Arbeidssted


4790 Lillesand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillesand kommuneReferansenr.: 4764914666


Stillingsprosent: 0%


Annet


Startdato: 08.02.2024


Sluttdato: 01.01.2025


Søknadsfrist: 28.06.2024De kommunale barnehagene, Lillesand kommune

BedriftDe kommunale barnehagene, Lillesand kommune
Om bedriften

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor. 

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger