Jobbsafari
Nidarvoll og Sunnland barnehager, Trondheim kommune

Fagarbeider/assistent i spesialpedagogisk team

28 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en positiv, løsningsorientert og fleksibel fagarbeider/assistent med inkludering og barns beste i fokus? Da er dette forhåpentligvis en stilling for deg!

Nidarvoll og Sunnland barnehager søker etter to fagarbeidere/assistenter i spesialpedagogisk team i fast 100 prosent stilling fra 1. august 2024.

Mangler du relevant fagbrev, så kan altså likevel relevant erfaring/kompetanse gjøre at du er aktuell for stillingen.

Trondheim kommune etablerer fra 1. august 2024 en ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene. Organiseringen skal sikre at barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging får tidlig hjelp i et inkluderende fellesskap. Les mer om ny helhetlig modell for inkluderende praksis på denne lenken. Alle barnehager i Trondheim er delt inn i ulike klynger med barnehager som skal samarbeide om oppdraget. 

Vår klynge består av Nidarvoll og Sunnland barnehager, Horneberg FUS barnehage, Sluppen barnehage, Nordslettveien barnehage, Fossegrenda barnehage og Haugnessvingen familiebarnehage. 

Nidarvoll og Sunnland barnehager er vertsbarnehage, og har dermed arbeidsgiveransvaret for de som tilsettes, og skal koordinere spesialpedagogisk team i samarbeid med de andre barnehagene. Blir du tilsatt som medarbeider i vårt spesialpedagogiske team, skal du ha ditt daglige virke i en og/eller flere barnehager i klynga.

Det spesialpedagogiske teamet skal bidra og bistå barnehagene i klyngen, slik at alle barn skal oppleve tilhørighet og inkludering i hverdagen i barnehagen. Det betyr at ansatte i spesialpedagogiske team har et særskilt ansvar for at barn som trenger ekstra hjelp og støtte får mest mulig av hjelpen innenfor det allmennpedagogiske tilbudet sammen med andre barn, i små og store grupper etter behov.

Velkommen som søker!


Arbeidsoppgaver

 • Utøve støtte og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne og bistå med spesialpedagogisk hjelp til barn med vedtak om hjelp
 • Samhandle med barn, foreldre, ansatte i den enkelte barnehage og andre instanser i laget rundt barnet
 • Støtte opp om en inkluderende praksis i barnehagen
 • Bistå med dokumentasjon og observasjon av barns utvikling og behov.
 • Arbeide målrettet og systematisk med å inkludere barn i lek og meningsfullt fellesskap for best mulig utvikling
 • Veilede laget rundt barnet for best mulig helhetlig hjelp

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev (eksempelvis barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og barnepleier)
 • Relevant arbeidserfaring og/eller utdanning kan kompensere for utdanningskravet
 • Det er en fordel hvis du har 
  - kompetanse og/eller erfaring fra barnehage og arbeid med barn som trenger ekstra støtte i hverdagen.
  - kompetanse og/eller erfaring innenfor arbeid med barn med autisme 
  - erfaring med ASK (alternativ supplerende kommunikasjon)

Personlige egenskaper

 • Varm og nær i relasjon med barn
 • Positiv, løsningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter (barn, foresatte og ansatte)
 • Engasjert og deltar aktivt i lek og aktiviteter med barn
 • Evnen til å tilpasse aktiviteter, gi utviklingsstøtte og legge til rette for barns mestring og tilhørighet i et fellesskap
 • Tar ansvar og kan sette trygge rammer for barn
 • Evne til å være strukturert og jobbe i tråd med barnets planer
 • Jobbe selvstendig, men også som del av et team
 • Endringsvillig og fleksibel i en stadig skiftende barnehagehverdag
 • Positiv og bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt og støttende faglig miljø med flere profesjoner i det spesialpedagogiske teamet
 • Veiledning fra eksterne samarbeidspartnere og spesialpedagoger
 • Får ta aktiv del i vårt arbeid med utvikling av ny helhetlig modell for inkluderende praksis i barnehagene våre
 • Å jobbe i og med et godt arbeidsmiljø med fokus på trivsel, arbeidsglede og faglig utvikling
 • En meningsfull, hektisk og spennende arbeidshverdag med mulighet for å utgjøre en forskjell for andre
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Jan Roger Aukan, Enhetsleder, +47 95263535


Arbeidssted

Njords veg 53


7035 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4800837739


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 05.05.2024Nidarvoll og Sunnland barnehager, Trondheim kommune

BedriftNidarvoll og Sunnland barnehager, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger