Jobbsafari
Harstad kommune Heggen barnehager

Fagarbeider

2 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har ledig følgende stillinger:

 • 1x100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i Blåbærdalen barnehage
 • 1x100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i Utsikten barnehage

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Legge til rette for barnas lek, læring og utvikling.

 • Bidra til gode rutiner for enkeltbarnets trivsel og utvikling.

 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

 • Bidra til at barn og foreldres medvirkning ivaretas.

 • Ha medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og 

  dokumentasjon av det praktiske og pedagogiske arbeidet på avdelingen/basen.
 • Holde deg faglig oppdatert og bruke denne kompetansen i det daglige og 

  langsiktige arbeidet, og samtidig være med å utvikle barnehagen.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Heggen barnehager

BedriftHarstad kommune Heggen barnehager
Om bedriften

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger